Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

- – Vrvohodska umetnost prevajanja


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: -
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 3,5*
Velikost skupine: -
Termin: torek, 11. 11. 2014, 16.30 - 19.30
Lokacija: Veris d. o. o. , Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: torek, 11. 11. 2014, 16.30
Cena z DDV: 95,00 EURVsebina


Predavatelj bo poskušal v navezavi na svojo najnovejšo knjigo Vrvohodska umetnost prevajanja opredeliti temeljna načela kakovostnega prevajanja, veljavna ne le v literarnem prevajanju, temveč tudi v prevajanju nasploh. Najprej se bo oprl na temeljne dosežke teorije prevajanja, kot se ja ta razvijala v svetovnih razsežnosti. Nato pa bo o kritičnem soočenju s formalnimi postopki te teorije razvil »svojo« substančno prevodno teorijo, ki ne izhaja iz vnaprejšnjih teoretskih danosti, temveč iz natančnega opazovanja prevodne prakse in prevajalca pri delu. V skladu s tem bo predstavil svoj trihotomni model prevodnih upoštevkov, skozi katerega prevajalec kot skozi filter pošilja svoje prevodne odločitve (trihotomijo semantike, estetike in pragmatike). Ta model bo zatem poljudno razvezal na model devetih prevodnih načel, ki so (bodo) lažje obvladljiva od abstraktnega modela. Svojo argumentacijo bo vseskozi opiral na konkretne primere.

Drugi del predavanja bo potekal na podlagi konkretizacije povedanega na dejanskih primerih kot nekakšna delavnica z dejavno vlogo poslušalcev. Na koncu bo pojasnjenih več stvari, na primer, zakaj prav trihotomni temeljni model, zakaj ga je bilo smiselno razvezati na devet načel, zakaj je treba pojem ekvivalence v prevajanju razumeti kot zapleten pojav itd.

Predavatelj


Štefan Vevar je prevajalec in prevodoslovec. Po končanem študiju anglistike in germanistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani je postal prevajalec največjih imen nemške književnosti v slovenščino (G oetheja, Schillerja, Novalisa, Heineja, Stifterja, Fontaneja, Brocha, Musila, Kafke, Dürrenmatta, Grassa, Heinerja Müllerja, Jureka Beckerja, W. G. Sebalda, Stena Nadolnega, Christopha Ransmayrja, Arna Geigerja, Vladimirja Vertliba, Maje Haderlap). Leta 1999 je magistriral, leta 2011 pa doktoriral na Oddelku za germanistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1999 prejel Sovretovo nagrado za prevod Goethejevega romana Učna leta Wilhelma Meistra. Ob več člankih o nemški literaturi ter prevodoslovnih objavah leta 2001 je izdal še monografijo Temeljni aspekti in principi teorije literarnega prevajanja. V letih od 2002 do 2006 je bil predsednik Društva slovenskih književnih prevajalcev. Leta 2012 je pri založbi Literatura izdal monografijo Fenomen Goethe (Njegova estetika in poetika med originalom in slovenskim prevodom), leta 2013 pa pri Cankarjevi založbi svojo Vrvohodsko umetnost prevajanja.
                       VSI JEZIKI
Popoldanska delavnica
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)