General – VEŠČINE NASTOPANJA ZA TOLMAČE


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: General
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: sreda, 6. 12. 2017, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: sreda, 6. 12. 2017, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure (1 pedagoška ura je 45 minut)

Popusti:

  • Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust.
  • Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust.
  • Študentom, upokojencem in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust.
Popusti se med seboj ne seštevajo.

Vsebina


Raziskovalci so že pred časom ugotovili, da so ocene kakovosti tolmačenja pogosto močno povezane z vtisom, ki ga tolmač naredi na poslušalce, ne le s konkretnimi jezikovnimi rešitvami ter splošnim in jezikovnim znanjem. Vemo, da na oblikovanje prvega vtisa najbolj vplivajo drža telesa, samozavesten nastop in odločen glas, kar vse prispeva k vzpostavitvi zaupanja, ki je nujno za uspešno komunikacijo prek tolmačenja. To pomeni, da morajo tolmači pri pripravah na tolmačenje, tako konferenčno kot sodno, pozornost posvečati tudi veščinam javnega nastopanja, da se morajo naučiti obvladovati držo telesa, pri tolmačenju na formalni in visoki politični ravni pa je nujno tudi poznavanje (diplomatskega) protokola. Na seminarju bomo z usmerjenimi praktičnimi vajami in simulacijami obnovili znanje protokolarnih pravil za tolmače v različnih situacijah, izboljšali veščine javnega nastopanja in govorništva za tolmače ter pridobljene veščine združili s tolmaškimi spretnostmi, posebej pri zapisovanju in ravnanju z zapiski.

Seminar je primeren za konferenčne tolmače (konsekutivno in simultano tolmačenje) ter sodne tolmače različnih jezikovnih smeri in kombinacij, zlasti za tiste, ki tolmačijo redkeje. Seminar bo potekal v slovenskem jeziku.

Predavateljica:

dr. Jana Zidar Forte

 


Dr. Jana Zidar Forte je prevajalka in tolmačka za angleški in francoski jezik. V doktorski disertaciji je preučevala značilnosti jezika pri simultanem tolmačenju. Dodatno se je usposabljala tudi na področju izobraževanja tolmačev in uporabe novih tehnologij. Dela kot prevajalka in tolmačka (akreditirana za delo v institucijah EU in članica Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije) ter kot zunanja sodelavka na magistrskem študiju tolmačenja na Oddelku za prevajalstvo FF UL.


Akademija za sodne tolmače
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)
NEMŠKI PRAVNI JEZIK: MEDNARODNO ZAPROSILO ZA PRAVNO POMOČ V KAZENSKIH ZADEVAH
Marina Einspieler-Siegert
6* 19.10.2017, 9.00 - 15.00 175,00 EUR apply NEMŠČINA Akademija za sodne tolmače
DELAVNICA ZA SODNE TOLMAČE IN PREVAJALCE PRAVNIH BESEDIL (ang.)
mag. Marina Štros Bračko
6* 20.10.2017, 9.00 - 15.00 175,00 EUR apply ANGLEŠČINA Akademija za sodne tolmače
L’ANALYSE CONTRASTIVE : UN MOYEN EFFICACE POUR AMÉLIORER SES TRADUCTIONS EN FRANÇAIS
dr. Jacqueline Oven
6* 10.11.2017, 9.00 - 15.00 NOV TERMIN! 175,00 EUR apply
AKTUALNI IZZIVI NA PODROČJU PISNEGA IN USTNEGA PREVAJANJA PRAVNIH ZADEV IZ SLO. V SRB., HR. IN BOS. TER OBRATNO
dr. Anida Sarajlić
6* 16.11.2017, 9.00 - 15.00 175,00 EUR apply SRB/HR/BOS Akademija za sodne tolmače
TRANSLATING FROM THE PERSPECTIVE OF THE TRANSLATION EDITOR: OPTIMISING THE WORK FLOW AND FINAL PRODUCT
Dean J. DeVos
6* 23.11.2017, 9.00 - 15.00 175,00 EUR apply
UMETNOST PREVAJANJA ALI ZAKAJ NI DOVOLJ LE ODLIČNO ZNANJE DVEH JEZIKOV? (SLO.-NEM.), 2. del
mag. Viktorija Osolnik Kunc
6* 30.11.2017, 9.00 - 15.00 175,00 EUR apply
VEŠČINE NASTOPANJA ZA TOLMAČE
dr. Jana Zidar Forte
6* 6.12.2017, 9.00 - 15.00 175,00 EUR apply Akademija za sodne tolmače
NOVOSTI V SLOVENSKEM JEZIKU
dr. Boris Kern
6* 14.12.2017, 9.00 - 15.00 175,00 EUR apply