General – VEŠČINE NASTOPANJA ZA TOLMAČE


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: General
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: sreda, 6. 12. 2017, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: sreda, 6. 12. 2017, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure (1 pedagoška ura je 45 minut)

Popusti:

  • Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust.
  • Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust.
  • Študentom, upokojencem in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust.
Popusti se med seboj ne seštevajo.

Vsebina


Raziskovalci so že pred časom ugotovili, da so ocene kakovosti tolmačenja pogosto močno povezane z vtisom, ki ga tolmač naredi na poslušalce, ne le s konkretnimi jezikovnimi rešitvami ter splošnim in jezikovnim znanjem. Vemo, da na oblikovanje prvega vtisa najbolj vplivajo drža telesa, samozavesten nastop in odločen glas, kar vse prispeva k vzpostavitvi zaupanja, ki je nujno za uspešno komunikacijo prek tolmačenja. To pomeni, da morajo tolmači pri pripravah na tolmačenje, tako konferenčno kot sodno, pozornost posvečati tudi veščinam javnega nastopanja, da se morajo naučiti obvladovati držo telesa, pri tolmačenju na formalni in visoki politični ravni pa je nujno tudi poznavanje (diplomatskega) protokola. Na seminarju bomo z usmerjenimi praktičnimi vajami in simulacijami obnovili znanje protokolarnih pravil za tolmače v različnih situacijah, izboljšali veščine javnega nastopanja in govorništva za tolmače ter pridobljene veščine združili s tolmaškimi spretnostmi, posebej pri zapisovanju in ravnanju z zapiski.

Seminar je primeren za konferenčne tolmače (konsekutivno in simultano tolmačenje) ter sodne tolmače različnih jezikovnih smeri in kombinacij, zlasti za tiste, ki tolmačijo redkeje. Seminar bo potekal v slovenskem jeziku.

Predavateljica:

dr. Jana Zidar Forte

 


Dr. Jana Zidar Forte je prevajalka in tolmačka za angleški in francoski jezik. V doktorski disertaciji je preučevala značilnosti jezika pri simultanem tolmačenju. Dodatno se je usposabljala tudi na področju izobraževanja tolmačev in uporabe novih tehnologij. Dela kot prevajalka in tolmačka (akreditirana za delo v institucijah EU in članica Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije) ter kot zunanja sodelavka na magistrskem študiju tolmačenja na Oddelku za prevajalstvo FF UL.


Akademija za sodne tolmače
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)
NEMŠKI PRAVNI JEZIK
mag. Marina Einspieler-Siegert
6* 13. 12. 2019 175 EUR apply NEMŠČINA Akademija za sodne tolmače
GOSPODARSKE DRUŽBE V ITALIJI IN SLOVENIJI: PODOBNOSTI IN RAZLIKE
doc. dr. Sandro Paolucci
6* 22. 11. 2019 175 EUR apply ITALIJANŠČINA Akademija za sodne tolmače
PASTI PREVAJANJA V HRVAŠKEM IN SRBSKEM JEZIKU
dr. Božica Kitičić Prunč.
6* 29.11.2019 175,00 EUR apply HRVAŠČINA, SRBŠČINA Akademija za prevajalce
SKRIVNOSTI SLOVNICE KOT POMOČ PRI PREVAJANJU: MED FRANCOŠČINO IN SLOVENŠČINO
prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar
6* 6.12.2019 175,00 EUR apply FRANCOŠČINA  Akademija za prevajalce