German – VAJE IZ PREVAJANJA PRAVNIH BESEDIL


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: German
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6 pedagoških ur
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 21. 11. 2013, od 9.30 do 15.30
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: četrtek, 21. 11. 2013, 9.30
Cena z DDV: 175,00 EUR**Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust. Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust. Študentom in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust. Popusti se med seboj ne seštevajo.

Opis


Seminar je namenjen ne le prevajalcem pravnih besedil, temveč vsem prevajalcem, ki se v gospodarskih, upravnih in drugih besedilih srečujejo s pravno in upravno terminologijo.
Seminar bo praktične narave s težiščem na konkretnih prevodnih težavah, ki se pojavljajo pri prevajanju iz slovenščine v nemščino, deloma pa tudi iz nemščine v slovenščino. Na podlagi avtentičnih besedil v slovenskem in nemškem jeziku bomo iskali in seveda našli prevodne rešitve s primerjavo izvirnih listin, v katerih pridejo do izraza razlike v pravosodnem in upravnem sistemu.
Poseben poudarek bo ob konkretnih besedilih na posebnih besednih zvezah, semantičnih in terminoloških težavah ter drugih posebnostih nemškega jezika, ki jih ni mogoče najti v nobenem slovarju, temveč samo v avtentičnih besedilih.

Predavateljica

 


mag. Marina Einspieler-Siegert

 
Je koroška Slovenka in živi v bližini Celovca. Deluje v svobodnem poklicu kot predavateljica, prevajalka in sodna tolmačka v Avstriji in Sloveniji. Od leta 2008 je tudi direktorica Slovenske gospodarske zveze v Celovcu (SGZ). Za OST je vse od leta 1997 vodila več seminarjev in delavnic iz nemškega gospodarskega in pravnega jezika.

NEM
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)
WORKPLACE SLOVENIAN
Tea Kačar
6* 27. 9. 2019 175 EUR apply SLOVENŠČINA Seminarji in delavnice
TRANSLATING FROM THE PERSPECTIVE OF THE TRANSLATION EDITOR: OPTIMISING THE WORK FLOW AND FINAL PRODUCT
Dean J. DeVos
6* 11. 10. 2019 175 EUR apply ANGLEŠČINA Akademija za sodne tolmače
NEMŠKI PRAVNI JEZIK
mag. Marina Einspieler-Siegert
6* 18. 10. 2019 175 EUR apply NEMŠČINA Akademija za sodne tolmače
ANGLEŠKI PRAVNI JEZIK: GOSPODARSKO IN DEDNO PRAVO TER IZOBRAŽEVANJE
Jasna Uršič
6* 8. 11. 2019 175 EUR apply ANGLEŠČINA Akademija za sodne tolmače
GOSPODARSKE DRUŽBE V ITALIJI IN SLOVENIJI: PODOBNOSTI IN RAZLIKE
doc. dr. Sandro Paolucci
6* 22. 11. 2019 175 EUR apply ITALIJANŠČINA Akademija za sodne tolmače