German – UMETNOST PREVAJANJA ALI ZAKAJ NI DOVOLJ LE ODLIČNO ZNANJE DVEH JEZIKOV? (SLO.-NEM.)


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: German
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 11. 5. 2017, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: četrtek, 11. 5. 2017, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure (1 pedagoška ura je 45 minut)

Popusti:

  • Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust.
  • Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust.
  • Študentom, upokojencem in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust. Popusti se med seboj ne seštevajo.


Vsebina


Prevajanje je umetnost, kar velja ne le za leposlovje, temveč tudi za prevajanje strokovnih besedil. Seveda je dobro poznavanje izhodiščnega in ciljnega jezika osnova za prevajanje, a zatakne se ne le pri strokovnem izrazju, temveč tudi pri pristopih k prevajanju, izbiri stilne ravni strokovnega jezika v posameznih besedilnih vrstah in vsem, kar spada pod razno.

Prevajanja se bomo lotili z druge plati in tako nadgradili vaše dosedanje znanje. Na primerih oglaševalskega besedila, pravnega besedila, sporočila za javnost, statističnega sporočila ter besedil s področja računalništva, telekomunikacij in kulinarike ter še nekaterih strok si bomo ogledali različne pristope k prevajanju v nemški jezik, primere rabe imen in poimenovanj v ciljnem jeziku ter pomembnost besedotvorja in glagolskega načina (tvornik in trpnik) v nemškem jeziku.

Udeleženci so vabljeni, da se na prevajanje posameznih besedil predhodno pripravijo tudi sami in tako aktivno sodelujejo s predavateljico.

Predavateljica


Mag. Viktorija Osolnik Kunc (letnik 1968) je odraščala v nemškem in slovenskem ter deloma tudi angleškem govornem okolju. Je lucidna poznavalka vseh treh jezikov. Diplomirala je iz prevajanja nemškega jezika in poučevanja angleškega jezika, magistrirala pa iz nemškega jezikoslovja. Ima dolgoletne izkušnje s prevajanjem strokovnih besedil z različnih družboslovnih področji. Skoraj dve desetletij tudi že predava prevajanje in strokovno komunikacijo študentom nemščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je ustanoviteljica in predsednica Združenja stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT, izpraševalka za nemški jezik na različnih izobraževalnih ravneh in predavateljica na mednarodnih konferencah.

NEMŠČINA
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)