Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

German – TOLMAČENJE IN PREVAJANJE ZA SODNE ORGANE - v nemški jezik in obratno


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: German
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 19. 04. 2012, 9.30 - 15.30
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: 19. 04. 2012, 9.30
Cena z DDV: 200,00 EUR**Za zgodnje prijave (vsaj tri tedne pred izvedbo seminarja) priznamo 5-odstotni popust. Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust. Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust. Študentom in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust. Popusti se med seboj ne seštevajo.

Opis


Delo sodnih tolmačev je zelo specifično. Da bi bili uspešni, potrebujejo različne kompetence: (strokovno) jezikovno, pravno (primerjalno), translatološko (poznavanje tehnik tolmačenja in prevajanja), kulturno-sociološko (poznavanje dežele in kulture, katere jezik tolmačijo ter obvladovanje socialnih veščin) in etično. Nujnost obvladovanja teh kompetenc bomo v okviru delavnice osvetlili na praktičnih primerih tolmačenja v sodni dvorani ter prevajanja sodnih listin in besedil s področja prava. Poleg tega bo delavnica ponudila vpogled v evropske in nacionalne predpise, ki opredeljujejo delo tolmača, ter predstavila aktualno stanje sodnega tolmačenja v slovenskem prostoru. Za dejavno sodelovanje je potrebno znanje nemškega jezika.

Predavateljici


Lea Burjan


Lea Burjan (roj. 3. 8. 1974) je po izobrazbi univerzitetna diplomirana nemcistka. Ima večletne izkušnje kot samostojna prevajalka, konferenčna tolmačinja in sodno zaprisežena tolmačinja za nemški jezik. Je redna članica Zveze konferenčnih tolmačev Slovenije in akreditirana tolmačinja SCIC pri institucijah EU. Trenutno je študentka doktorskega študija Prevodoslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, v okviru katerega se tematiki sodnega tolmačenja posveča tudi po znanstveni plati.

mag. Marina Einspieler-Siegert

 
Je koroška Slovenka in živi v bližini Celovca. Deluje v svobodnem poklicu kot predavateljica, prevajalka in sodna tolmačka v Avstriji in Sloveniji. Od leta 2008 je tudi direktorica Slovenske gospodarske zveze v Celovcu (SGZ). Za OST je vse od leta 1997 vodila več seminarjev in delavnic iz nemškega gospodarskega in pravnega jezika.

šifra: N45
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)