Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

German – TERMINOLOŠKE PASTI SPLOŠNEGA DELA MATERIALNEGA KAZENSKEGA PRAVA (nem.-slo.)


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: German
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6 pedagoških ur
Velikost skupine: -
Termin: petek, 22. 3. 2013, 9.30 - 15.30
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: petek, 22. 3. 2013, 9.30
Cena z DDV: 170,00 EUR **Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust. Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust. Študentom in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust. Popusti se med seboj ne seštevajo.

Opis


Na seminarju bodo pregledno obravnavane vsebine temeljnih pojmovnih kategorij slovenskega in nemškega splošnega dela kazenskega prava s poudarkom na razumevanju pojmov v pravnem smislu in vsebinskih razlik med terminološko podobnimi instituti slovenskega in nemškega kazenskega prava. Na praktičnih primerih iz resnične sodne prakse in didaktično prečiščenih učnih konstruktih bo mogoče preveriti razumevanje vsebine pojmov in pomena izrazov, ki jih uporabljajo teoretiki in praktiki kazenskega prava, vključno z žargonskimi, ki ne štejejo nujno za uradno terminologijo, vendar so zlasti v sodni praksi precej pogosti. Posebej bodo izpostavljena opozorila na napačne prevode, s katerimi se je predavatelj srečeval v praksi kot univerzitetni profesor.

Predavatelj


prof. dr. Damjan Korošec, univ. dipl. prav.


Rojen je leta 1968, diplomiral pa je leta 1993 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1995 je opravil pravniški državni izpit, istega leta pa postal tudi mladi raziskovalec pri Katedri za kazenskopravne znanosti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1997 doktoriral s temo „Privolitev oškodovanca v kazenskem pravu“. Je nosilec raziskovalne štipendije Sklada Aleksandra von Humboldta (ZRN, 2003–2004) in več drugih štipendij, npr. Inštituta Maxa Plancka za tuje in mednarodno kazensko pravo (ZRN). Kot redni profesor za kazenskopravne znanosti predava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, pa tudi na Filozofski fakulteti iste univerze (terminologija kazenskega prava za prevajalce in tolmače) in Pravni fakulteti Univerze v Mariboru (kazensko pravo). Poleg tega je tudi član Komisije za medicinsko etiko Republike Slovenije.

Povezava na bibliografijo: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20120830142934-14089.html.

šifra: N46
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)