Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

English – TEMELJNI POJMI IN KONCEPTI KAZENSKEGA MATERIALNEGA IN PROCESNEGA PRAVA (ang.-slo.)


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: English
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 3. 4. 2014, 9.30 - 15.15
Lokacija: Veris d. o. o. , Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: 3. 4. 2014, 9.30
Cena z DDV: 175,00 EURVsebina


V prvem sklopu se udeleženci seminarja seznanijo z osrednjimi pojmi kazenskega materialnega prava in njegovo umestitvijo v sistem kaznovalnega prava. Opozorili bomo na glavne terminološke dileme (npr. ravnanje/dejanje, določitev/izrek kazni, storitev/izvršitev, namen/naklep itd.) ter značilne težave, ki jih lahko povzroči prevajanje pojmov in konceptov, ki so se razvili v drugih pravnih okoljih. Naredili bomo tudi očrt sistema pripisovanja kazenske odgovornosti in na kratko analizirali pojme, ki tvorijo ta sistem, hkrati pa opozorili še na značilne prevajalske dileme.

V drugem sklopu se udeleženci seznanijo s temeljnimi fazami kazenskega postopka, z nalogami različnih udeležencev (policije, tožilstva, preiskovalnega sodnika in sodišča) ter temeljnimi načeli in instituti kazenskega postopka (npr. pripor, drugi ukrepi za zagotavljanje navzočnosti, preiskovalna dejanja). Poseben poudarek bo na pregledu dveh novih institutov: sporazuma o krivdi in predobravnavnega naroka. Pri predstavitvi temeljnih pojmov postopka bo ves čas potekala primerjalna analiza angleških rešitev in prevajalskih dilem teh dveh različnih pravnih kultur.

Predavatelja

dr. Katja Šugman Stubbs


Dr. Katja Šugman Stubbs (univ. dipl. iur., univ. dipl. psih.) je redna profesorica za kazensko pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se s področjem kazenskega procesnega prava, dokaznega prava in prava EU, pa tudi s kriminologijo in področji, na katerih se prekrivata pravo in psihologija. Je avtorica številnih znanstvenih in poljudnoznanstvenih člankov ter knjig. V svoji stroki je veliko objavljala na angleškem govornem področju, kjer se je tudi pogosto izpopolnjevala. Kot gostujoča predavateljica sodeluje s številnimi tujimi univerzami, kot so na primer pravne fakultete univerz v Cambridgeu, Poitiersu in Luxembourgu, kjer redno predava kazensko pravo EU. Povezava na bibliografijo

dr. Matjaž Ambrož


Dr. Matjaž Ambrož je izredni profesor za kazensko pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer predava kazensko materialno pravo, kazensko izvršilno pravo in mednarodno kazensko pravo, kot raziskovalec pa je dejaven tudi na Inštitutu za kriminologijo na Pravni fakulteti. Raziskovalno je sodeloval tudi z več tujimi univerzami in inštituti, med drugim v Freiburgu, Baslu in Kyotu. Kot predavatelj je dejaven na domačih izobraževanjih in seminarjih (med drugim v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju, GV Založbe in Sekcije sodnih tolmačev Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije),pa tudi na konferencah in gostujočih predavanjih v tujini.

 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)