Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

English – Temeljne razlike med common law in evropskim kontinentalnim pravom


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/c2


Jezik: English
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: sreda, 23. 3. 2016, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d. o. o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: sreda, 23. 3. 2016
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure

Vsebina


Pri prevajanju angleških, ameriških ali splošno „evropskih“ besedil pogosto naletimo na pojme, ki jih v slovenskem pravnem redu ne poznamo. V takem primeru dobeseden prevod preprosto ni mogoč, saj moramo poznati vsaj malce vsebine takšnega instituta. Smiselno enako velja, ko slovensko pravo prevajamo v angleščino. Pri tem bomo toliko uspešnejši, če bomo poznali vsaj obrise širšega sistema. V svetu namreč obstajata dva velika pravna sistema: evropski kontinentalni (tudi civil law) in common law, ki sta se skozi zgodovino različno razvijala in med katerima so še danes pomembne razlike.

Na seminarju si bomo najprej pogledali, kakšen je pravni zemljevid sveta in katere so bistvene posebnosti nekaterih sistemov. Nato si bomo pogledali najosnovnejše razlike med (glavnima) sistemoma common law in civil law, zatem pa se bomo posvetili posameznim pravnim institutom oziroma izrazom, kot so equity, trust, consideration in estoppel, ki delajo težave prevajalcem pri prevajanju pravnih besedil. Zaželeno bo dejavno sodelovanje udeležencev.

Udeleženci so vabljeni, da pošljejo vprašanja ali primere kočljivih angleških ali slovenskih pravnih izrazov na e-naslov izobrazevanje@veris.si najpozneje do 21. marca 2016. Prevode in primerne rešitve bomo obravnavali na delavnici.

Predavatelj

  
Dr. Marko Novak

Izredni profesor teorije prava in ustavnega prava na Evropski pravni fakulteti, trenutno tudi dekan te fakultete in podpredsednik sodnega sveta. Magistrski študij je opravljal v ZDA, več kot desetletje pa je prevajal pravna besedila na Ustavnem sodišču RS in je tudi sodni tolmač za angleški jezik. Je avtor številnih besedil s področja angleške pravne terminologije (kolumne v Pravni praksi, Mostovi prava). Trenutno predava tudi predmet primerjalno pravo in veliki pravni sistemi.

ANGLEŠČINA
Akademija za sodne tolmače
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)