English – Temeljne razlike med common law in evropskim kontinentalnim pravom


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/c2


Jezik: English
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: sreda, 23. 3. 2016, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d. o. o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: sreda, 23. 3. 2016
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure

Vsebina


Pri prevajanju angleških, ameriških ali splošno „evropskih“ besedil pogosto naletimo na pojme, ki jih v slovenskem pravnem redu ne poznamo. V takem primeru dobeseden prevod preprosto ni mogoč, saj moramo poznati vsaj malce vsebine takšnega instituta. Smiselno enako velja, ko slovensko pravo prevajamo v angleščino. Pri tem bomo toliko uspešnejši, če bomo poznali vsaj obrise širšega sistema. V svetu namreč obstajata dva velika pravna sistema: evropski kontinentalni (tudi civil law) in common law, ki sta se skozi zgodovino različno razvijala in med katerima so še danes pomembne razlike.

Na seminarju si bomo najprej pogledali, kakšen je pravni zemljevid sveta in katere so bistvene posebnosti nekaterih sistemov. Nato si bomo pogledali najosnovnejše razlike med (glavnima) sistemoma common law in civil law, zatem pa se bomo posvetili posameznim pravnim institutom oziroma izrazom, kot so equity, trust, consideration in estoppel, ki delajo težave prevajalcem pri prevajanju pravnih besedil. Zaželeno bo dejavno sodelovanje udeležencev.

Udeleženci so vabljeni, da pošljejo vprašanja ali primere kočljivih angleških ali slovenskih pravnih izrazov na e-naslov izobrazevanje@veris.si najpozneje do 21. marca 2016. Prevode in primerne rešitve bomo obravnavali na delavnici.

Predavatelj

  
Dr. Marko Novak

Izredni profesor teorije prava in ustavnega prava na Evropski pravni fakulteti, trenutno tudi dekan te fakultete in podpredsednik sodnega sveta. Magistrski študij je opravljal v ZDA, več kot desetletje pa je prevajal pravna besedila na Ustavnem sodišču RS in je tudi sodni tolmač za angleški jezik. Je avtor številnih besedil s področja angleške pravne terminologije (kolumne v Pravni praksi, Mostovi prava). Trenutno predava tudi predmet primerjalno pravo in veliki pravni sistemi.

ANGLEŠČINA
Akademija za sodne tolmače
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)
WORKPLACE SLOVENIAN
Tea Kačar
6* 27. 9. 2019 175 EUR apply SLOVENŠČINA Seminarji in delavnice
TRANSLATING FROM THE PERSPECTIVE OF THE TRANSLATION EDITOR: OPTIMISING THE WORK FLOW AND FINAL PRODUCT
Dean J. DeVos
6* 11. 10. 2019 175 EUR apply ANGLEŠČINA Akademija za sodne tolmače
NEMŠKI PRAVNI JEZIK
mag. Marina Einspieler-Siegert
6* 18. 10. 2019 175 EUR apply NEMŠČINA Akademija za sodne tolmače
ANGLEŠKI PRAVNI JEZIK: GOSPODARSKO IN DEDNO PRAVO TER IZOBRAŽEVANJE
Jasna Uršič
6* 8. 11. 2019 175 EUR apply ANGLEŠČINA Akademija za sodne tolmače
GOSPODARSKE DRUŽBE V ITALIJI IN SLOVENIJI: PODOBNOSTI IN RAZLIKE
doc. dr. Sandro Paolucci
6* 22. 11. 2019 175 EUR apply ITALIJANŠČINA Akademija za sodne tolmače