Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

French – STRATÉGIES POUR AMÉLIORER SES TRADUCTIONS EN FRANÇAIS


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: French
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 19. 11. 2015, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d. o. o. , Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: četrtek, 19. 11. 2015, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure

Vsebina


Delavnica je namenjena prevajalcem, ki prevajajo v francoski jezik. Cilj delavnice je, da udeleženci pridobijo učinkovite strategije za prevajanje slovenskih besedil v francoščino, pri čemer bo poudarek na pretvorbi (reformulaciji) v širšem pomenu besede – na leksikalni (z obogatitvijo besedišča), predvsem pa na skladenjski ravni (z različnimi ustreznimi skladenjskimi rešitvami). Opozorjeno bo tudi na pogoste pasti, s katerimi se prevajalci srečujejo zaradi nekaterih večjih razlik med slovenščino in francoščino. Udeleženci boste obravnavali tri krajša besedila. Dve besedili boste prevedli in analizirali skupaj, tretje pa bo že vnaprej pripravljeno za podrobnejšo analizo. Ta bo osredotočena na besedila različnih zvrsti, jezikovno ustreznost, pretvorbo na leksikalni in skladenjski ravni ter kontrastivni pristop.

Da bi lahko predavateljica čim bolj upoštevala želje in potrebe udeležencev seminarja, so vnaprejšnji predlogi besedil oz. vprašanja več kot dobrodošli. Udeleženci jih lahko do 30. oktobra pošljete na naslov izobrazevanje@veris.si.

Predavateljica


dr. Jacqueline Oven

Dr. Jacqueline Oven je rojena v Franciji. Od leta 1993 je zaposlena na Filozofski fakulteti v Ljubljani na Oddelku za romanske jezike in književnosti kot lektorica za francoski jezik, vodi pa med drugim tudi vaje iz prevajanja (na prvi in drugi stopnji) in konsekutivnega prevajanja (na drugi stopnji). Dejavno sodeluje na seminarjih in v študijskih skupinah, ki jih za učitelje francoščine organizira Zavod RS za šolstvo. Za OST je seminarje in delavnice vodila od leta 2001, tradicionalno dobro obiskane pa so tudi njene delavnice pri Verisu.

 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)