Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

French – STRATEGIJE IN UPORABNI VIRI PRI PREVAJANJU IZ FRANCOŠČINE V SLOVENŠČINO


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: French
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 15. 3. 2018, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: četrtek, 15. 3. 2018, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR
* pedagoške ure (1 pedagoška ura je 45 minut)

Popusti:
  •     Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust.
  •     Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust.
  •   Študentom, upokojencem in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust.
Popusti se med seboj ne seštevajo.

Vsebina


Kako bi v slovenščino prevedli izraze, kot so la primaire interne, rupture, volet, heures déchargées, tenir mordicus son cap, non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, l'instruction du projet, supports de diffusion, pièces de rechange? Kaj je la trémie peseuse? Kaj pomeni oznaka SIRET?

Na praktično zasnovani delavnici se bomo posvetili prevajanju krajših odlomkov raznovrstnih francoskih besedil (npr. iz politike, ekonomije, financ, prava, strojništva) v slovenščino, ki vsebujejo različne pasti in predstavljajo izziv prevajalcem. Poudarek bo na prevajanju posebnih izrazov oziroma terminov glede na dani kontekst, ustreznem prenosu težjih francoskih skladenjskih struktur, kolokacij in idiomatskih izrazov v slovenščino ter reševanju pravopisnih dilem v slovenščini, preizkusili pa se bomo tudi v reviziji prevodov pred njihovo končno oddajo naročniku. Ob analizi opravljenih prevodov se bomo osredotočili na utemeljevanje prevodnih rešitev in strategije iskanja prevodnih ustreznic, pri čemer bomo razpravljali tudi o uporabnosti dostopnih virov za jezikovni par francoščina-slovenščina in tem, kaj storiti, če nas dostopni viri ne pripeljejo do ustrezne rešitve.  

Predavateljica:


dr. Adriana Mezeg


Dr. Adriana Mezeg je leta 2005 diplomirala na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (smer angleščina - francoščina), leta 2011 pa doktorirala iz jezikoslovja na Oddelku za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Od leta 2006 deluje kot asistentka za prevodoslovje na ljubljanskem Oddelku za prevajalstvo, kjer poučuje vrsto predmetov v povezavi s francoščino (med drugim slovnico, fonetiko, jezikovne vaje, idiomatiko in stilistiko) in nekatere prevajalske seminarje za kombinacijo francoščina-slovenščina (prevajanje splošnih besedil iz slovenščine v francoščino in prevajanje strokovnih besedil iz francoščine v slovenščino). Znanstvenoraziskovalno se ukvarja s kontrastivnim jezikoslovjem, prevodoslovjem in korpusnim jezikoslovjem. Je soavtorica dveh univerzitetnih učbenikov s področja francoske slovnice, avtorica doslej edinega francosko-slovenskega vzporednega korpusa (FraSloK), dostopnega na spletu, pred kratkim pa je uredila tudi strokovni zbornik Kaj se skriva za prevodom? Izzivi pri prevajanju iz francoščine v slovenščino – zbornik študentskih prevajalskih nalog. Strokovno je dejavna kot prevajalka, lektorica ter ocenjevalka in pregledovalka prevodov.


FRANCOŠČINA
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)