Slovene – STILISTIKA V SLOVNICI IN PRAVOPISU


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: Slovene
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6
Velikost skupine: -
Termin: torek, 15. 4. 2014, 9.30 - 15.15
Lokacija: Veris d. o. o. , Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: 15. 4. 2014, 9.30
Cena z DDV: 175,00 EURVsebina


Izbrane slovnična in pravopisna poglavja si bomo tokrat ogledali malo drugače: prek mest, ki nam dajejo izbiro - so torej stilistično zanimiva. Pogosto se zdi, da je predvsem besedišče tisto, pri katerem lahko izbiramo, npr. med babica, babi, oma ali pa med ako, dasiravno in čeprav, pa vendar je več možnosti izbire že na ravni povedi, npr. med razdruženimi in zapleteno zloženimi povedmi, ter v besedotvorju, npr. med biti direktor : direktorovati, mečkator : mečkač, genenjava, šprinternet - če omenimo le nekaj primerov novih tvorjenk. Stilno zelo bogato je tudi oblikoslovje, npr. (bodite pozorni na obliko povedka) Posledica je bila sprejetje sklepa : Posledica je bil spor med delodajalci in menedžerji; ali pa varovati se pred kom/čim : varovati se koga/česa; škrati : škratje; žen : žena; inteligentnejši : bolj inteligenten; jejo : jedo. Možnost izbire nam daje tudi kar nekaj pravopisnih pravil, npr. Gaussova krivulja : gaussova krivulja; ne bodi ga treba : nebodigatreba; vejica, ki naredi dostavek, in vejica pri izpostavi. Primere bomo obravnavali prek vaj in se o njih pogovarjali tudi na osnovi podatkov o rabi iz korpusa Gigafida.

Predavateljica

dr. Nataša Logar


Doc. dr. Nataša Logar je leta 1999 diplomirala iz slovenščine in sociologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Istega leta se je tam zaposlila kot asistentka ter nato leta 2004 magistrirala in leta 2008 še doktorirala. Od leta 2004 je zaposlena na Fakulteti za družbene vede. Študijsko se je izpopolnjevala v tujini, sodelovala je v več raziskovalnih projektih in na mednarodnih konferencah, je (so)avtorica več delov monografij ter znanstvenih, strokovnih in poljudnostrokovnih člankov,izvedla je več jezikovnokulturnih delavnic za različne skupine strokovnjakov, slovenščino je poučevala tujce, je tudi lektorica. Med priročniki sta bolj znani njeni deli V kotičkih pravnega jezika in Jezikovna kultura za pravnike.

 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)
ANGLEŠKI PRAVNI JEZIK: GOSPODARSKO IN DEDNO PRAVO TER IZOBRAŽEVANJE
Jasna Uršič
6* 8. 11. 2019 175 EUR apply ANGLEŠČINA Akademija za sodne tolmače
GOSPODARSKE DRUŽBE V ITALIJI IN SLOVENIJI: PODOBNOSTI IN RAZLIKE
doc. dr. Sandro Paolucci
6* 22. 11. 2019 175 EUR apply ITALIJANŠČINA Akademija za sodne tolmače
PASTI PREVAJANJA V HRVAŠKEM IN SRBSKEM JEZIKU
dr. Božica Kitičić Prunč.
6* 29.11.2019 175,00 EUR apply HRVAŠČINA, SRBŠČINA Akademija za prevajalce
SKRIVNOSTI SLOVNICE KOT POMOČ PRI PREVAJANJU: MED FRANCOŠČINO IN SLOVENŠČINO
prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar
6* 6.12.2019 175,00 EUR apply FRANCOŠČINA  Akademija za prevajalce