Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

Slovene – SODOBNI SLOVENSKI JEZIK ZA PREVAJALCE: UPORABA KORPUSA GIGAFIDA


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: Slovene
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6 pedagoških ur
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 5. 12. 2013, od 9.30 do 15.30
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: četrtek, 5. 12. 2013, 9.30
Cena z DDV: 175,00 EUR **Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust. Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust. Študentom in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust. Popusti se med seboj ne seštevajo.

Opis


Eden ključnih virov za preverjanje sodobne rabe slovenskega jezika je v letu 2012 nastali korpus Gigafida (www.gigafida.net). Na delavnici bomo predstavili, kako smo ga gradili, kako je sestavljen in na kakšen način njegova sestava vpliva na interpretacijo podatkov, predvsem pa bomo prek problemsko zastavljenih vaj, pripravljenih na gradivu prevajalcev, spoznali delo z njegovim konkordančnikom ter s korpusnimi poizvedbami reševali konkretne jezikovne zadrege, npr.: kako je bolj pogosto – kdor molči, devetih/desetim/stotim odgovori, se je že uveljavila beseda krožišče, ali sta naknadno in pozneje res sopomenki, ali lahko napišem volilec z -l-, ali moramo ponavadi res pisati narazen, kaj tipično počnemo s pogodbo (jo podpišemo, sklenemo, odpovemo, podaljšamo, prekinemo, ratificiramo … jo tudi izvajamo?) …

Predavatelj


Dr. Iztok Kosem


Dr. Iztok Kosem je leta 2002 diplomiral iz angleščine na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Nato ga je pot vodila v Anglijo, kjer je leta 2006 magistriral na Univerzi v Birminghamu, leta 2010 pa doktoriral iz korpusnega jezikoslovja na Univerzi Aston. V letih 2000-2006 je sodeloval pri nastajanju Velikega angleško-slovenskega slovarja Oxford-DZS. S prevajanjem se ukvarja več kot 10 let, izkušnje ima tako na področju podnaslavljanja kot prevajanj znanstvenih in tehničnih besedil. Od leta 2010 je direktor Trojine, zavoda za uporabno slovenistiko, kjer se ukvarjajo predvsem z jezikoslovnim raziskovanjem in opremljanjem govorcev in govork slovenščine z ustreznimi jezikovnimi viri. Sodeloval je pri več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih in mednarodnih konferencah, je (so)avtor več monografij ter znanstvenih člankov, v zadnjih letih je izvedel več delavnic o rabi korpusov in korpusnih orodij. Kot pomočnik koordinatorja je pri projektu Sporazumevanje v slovenskem jeziku sodeloval pri izdelavi korpusa Gigafida, pa tudi pri izdelavi manjših, specializiranih korpusov in orodij za njihovo uporabo.

SLOVENŠČINA
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)