French – SKRIVNOSTI SLOVNICE KOT POMOČ PRI PREVAJANJU: MED FRANCOŠČINO IN SLOVENŠČINO


Veris, Stegne 7


Jezik: French
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: petek, 6.12.2019 9.00-15.00
Lokacija: Veris, Stegne 7
Začetek: petek, 6.12.2019 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure (1 pedagoška ura je 45 minut)

Popusti:

Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust.

Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust.

Študentom, upokojencem in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

Prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar, redna profesorica za francoski jezik in trenutno predstojnica na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, je diplomirala iz slovenskega jezika s književnostjo in francoskega jezika s književnostjo ter magistrirala iz slovenskega in doktorirala iz francoskega jezikoslovja. Predava slovnične vsebine, francosko stilistiko in besediloslovje ter vodi seminar iz prevajanja francoskih humanističnih in literarnih besedil v slovenščino. Je (so)avtorica več znanstvenih monografij, univerzitetnih učbenikov in številnih člankov s področja uporabnega jezikoslovja in kontrastivnih študij med slovenskim in francoskim jezikom. Ukvarja se tudi s prevodoslovjem in didaktiko prevajanja ter prevajanjem specializiranih besedil in leposlovja v slovenščino. V študijskem letu 2007/8 je bila vabljena predavateljica na INALCO-ju v Parizu . Za svoj prispevek k povezovanju slovenske in francoske kulture je leta 2010 dobila nagrado Chevalier des palmes académiques francoskega zunanjega ministrstva.

Na seminarju se bomo poglobili v skrivnosti francoske slovnice, ki nam lahko olajšajo prevajanje med francoščino in slovenščino. Teoretične primere iz slovnice bomo dopolnili s primeri iz prevodov ter iskali rešitve tudi po obstoječih korpusih slovenskega in francoskega jezika. Prav tako bomo spoznavali najpogostejše prevajalske strategije, ki so odvisne od vrste besedila in sloga.
Kaj imajo skupnega Marcel Proust, Claude Hagège in direktive Evropske unije? Zanimali nas bodo tipična skladenjska zgradba francoske in slovenske povedi, besedni red, razporeditev tema-rema, členitev po aktualnosti; vpliv spremembe besednega reda na samo strukturo besedila in njegovo razumevanje ter izzivi iz prakse.
Obravnavali bomo naklon v francoščini in slovenščini, francoski subjonctif in izbiro slovenskega časa, naklon v povezavi z določenimi vezniki in slogovne vrednosti.
Posvetili se bomo francoskim preteklim časom in slovenskim ustreznicam, sosledici časov ter težavam in dilemam pri izboru oblike v francoščini in slovenščini. Ukvarjali se bomo z nedoločniškimi strukturami in njihovim prevajanjem v slovenščino glede na tip besedila in izbranega sloga ter pogledali najpogostejše rešitve. Obravnavali bomo predvidljive skladenjske strukture glede na besedilni tip in žanr ter stilistiko skladenjskih pojavov.
Slušatelji lahko pošljejo svoje predloge in probleme za obravnavo na seminarju.

Z udeležbo na seminarju pridobite potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju.

FRANCOŠČINA  Akademija za prevajalce
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)
NEMŠKI PRAVNI JEZIK
mag. Marina Einspieler-Siegert
6* 13. 12. 2019 175 EUR apply NEMŠČINA Akademija za sodne tolmače
GOSPODARSKE DRUŽBE V ITALIJI IN SLOVENIJI: PODOBNOSTI IN RAZLIKE
doc. dr. Sandro Paolucci
6* 22. 11. 2019 175 EUR apply ITALIJANŠČINA Akademija za sodne tolmače
PASTI PREVAJANJA V HRVAŠKEM IN SRBSKEM JEZIKU
dr. Božica Kitičić Prunč.
6* 29.11.2019 175,00 EUR apply HRVAŠČINA, SRBŠČINA Akademija za prevajalce
SKRIVNOSTI SLOVNICE KOT POMOČ PRI PREVAJANJU: MED FRANCOŠČINO IN SLOVENŠČINO
prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar
6* 6.12.2019 175,00 EUR apply FRANCOŠČINA  Akademija za prevajalce