Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

- – SIMULTANO TOLMAČENJE V PRAKSI


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: -
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6
Velikost skupine: najmanj 8 prijavljenih
Termin: petek, 5. 4. 2013, 9.30 - 15.30
Lokacija: MESTNA KNJIŽNICA KRANJ, Gregorčičeva ulica1, 4000 Kranj
Začetek: petek, 5. 4. 2013, 9.30
Cena z DDV: 220 EUR**Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust. Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust. Študentom in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust. Popusti se med seboj ne seštevajo.

Opis


Seminar bo potekal v Mestni knjižnici Kranj v predavalnici s prevajalskimi kabinami.

V uvodu bomo predstavili tolmačenje na splošno s posebnim poudarkom na simultanem tolmačenju. Sledili bosta opredelitev osnove simultanega tolmačenja in strategije pri simultanem tolmačenju, kar bomo ponazorili teoretično in praktično.

Drugi del bo temeljil na uvodnih vajah iz simultanega tolmačenja.

V tretjem delu seminarja bo poudarek na simultanem tolmačenju iz španščine, francoščine in angleščine v slovenščino. Tolmačili se bodo govori z različnih področij, teme pa ne bodo strokovne, ampak splošne. Udeleženci bodo aktivno sodelovali tudi s pripravo in podajanjem krajših (približno triminutnih) govorov v svojem prvem tujem jeziku (francoščini, španščini in /ali angleščini).

Predavateljici


Red. prof. dr. Jasmina Markič

Red. prof. dr. Jasmina Markič je vodja Katedre za španski jezik. Predava špansko jezikoslovje, sintakso, teorijo jezika na Oddelku za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in teorijo konferenčnega tolmačenja - občasno tudi simultano in konsekutivno tolmačenje za španščino- na Oddelku za prevajalstvo FF UL.

Predava tudi na tujih univerzah in aktivno sodeluje na mednarodnih znanstvenih kongresih s področja jezikoslovja in prevodoslovja oz. tolmačeslovja.
Objavlja učbenike, znanstvene in strokovne članke (glej Cobiss osebne bibliografije )
Od leta 1978, ko je pridobila diplomo iz specializacije za konferenčno tolmačenje na PCL of Central London, je tudi konferenčni tolmač (A, B: slov., špan.; C: fran., angl., port. srb.,hrv.).
Izpopolnjevala se je iz poučevanja konferenčnega tolmačenja na Univerzi v Ženevi, Fakulteti za prevajanje in tolmačenje (bivši ETI).
Je članica Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije ZKTS, DZTPS, ASELE; AIH itd.

Urša Geršak

Urša Geršak je lektorica na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in konferenčna in sodna tolmačka.

šifra: T4
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)