Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

English – PREVAJANJE POSLOVNIH IN POLITIČNIH BESEDIL V ANGLEŠČINO (slov. in angl. terminologija)


-


Jezik: English
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6
Velikost skupine: -
Termin: 09.12.2011, 9.30-15.30
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: 09.12. at 9.30
Cena z DDV: 200,00 EUR * 

 

*Za zgodnje prijave (vsaj tri tedne pred izvedbo seminarja) priznamo 5-odstotni popust. Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust. Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust. Študentom in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust. Popusti se med seboj ne seštevajo.


Opis


Sklop združuje dve sorazmerno različni strokovni področji, prevajanje besedil s poslovno in politično vsebino, njuna skupna lastnost pa je izrazita, a ne vedno tudi naravnost izražena težnja po doseganju želenega učinka na prejemnika oz. vplivanjska ali prepričevalna funkcija takih besedil.

Jezikovna sredstva, ki podpirajo vplivanjsko ali prepričevalno funkcijo, izhajajo iz kulturno specifičnega jezikovnega okolja, ki se danes seveda odpira splošno veljavnim vzorcem, še vedno pa je jezik vezan na svojo izvorno, samobitno kulturo.

Kot primere prevajanja poslovno naravnanih in političnih besedil si bomo ogledali različne tipe promocijskih besedil, spletnih strani, širokega spektra oglasov, političnih govorov in poslovne korespondence. Pozorni bomo na jezikovno oz. kulturno specifične prvine ubeseditve v slovenščini in angleščini ter jih proučevali z vidika kontrastivnega besediloslovja, posebej z vidika kontrastivne slovnice in stilistike.

Kandidate prosimo, da vnaprej sporočijo posebne želje po obravnavanih tipih besedila na e-naslov info@veris.si.

Predavateljica


Doc. dr. Silvana Orel Kos
docentka na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani

Doc. dr. Silvana Orel Kos je docentka na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani. Njena znanstveno-raziskovalna področja so kontrastivna analiza angleškega in slovenskega jezika, zlasti na področju slovnice, idiomatike in stilistike, besedotvorja; besedilna analiza in prevodna kritika, tehnike podnaslavljanja. S posebnim zanimanjem proučuje vlogo glagolskih slovničnih kategorij v različnih besedilnih zvrsteh. Podnaslavlja predvsem skandinavsko filmsko produkcijo.

 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)