Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

English – PREVAJANJE BESEDIL S PODROČJA MEDICINE IN FARMACIJE (SL>AN>SL)


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: English
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 1. 6. 2017, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: četrtek, 1. 6. 2017, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure (1 pedagoška ura je 45 minut)

Popusti:

  • Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust.
  • Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust.
  • Študentom, upokojencem in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust. Popusti se med seboj ne seštevajo.


Vsebina


Seminar je zasnovan kot delavnica in je vsebinsko razdeljen v tri sklope.

V prvem delu bodo udeleženci spoznali osnove besedotvorja medicinskih izrazov in na podlagi gradiva, ki ga bodo prejeli, praktično preizkusili pridobljeno znanje. Terminološke vaje so zasnovane tako, da bodo lahko na koncu udeleženci pravilnost svojih odgovorov preverili z rešitvami, ki jih bodo prejeli v gradivu. Ta sklop bomo končali s prevodom krajšega besedila, ob katerem bodo lahko udeleženci zastavljali vprašanja v zvezi z jezikovnimi in izvenjezikovnimi problemi, na katere bodo naleteli ob prevajanju.

V drugem delu se bomo seznanili z najpogostejšimi vrstami besedil, s katerimi se srečuje prevajalec na področju medicine, kot so povzetki popisov bolezni in izvidi, prispevki za objavo v tujih strokovnih revijah, vprašalniki za oceno kakovosti življenja ipd. Obravnavali bomo problematiko, ki je značilna za vsako od naštetih besedilnih zvrsti, in poiskali rešitve za najpogostejše probleme, s katerimi se prevajalci srečujejo pri prevajanju tovrstnih besedil.

Tretji del bo v celoti posvečen prevajanju farmacevtskih besedil. Na primeru prevoda dokumentacije za registracijo novega zdravila se bodo udeleženci seznanili s pravili in zahtevami Evropske agencije za zdravila, ki urejajo to področje, ter spoznali nekatere jezikovne in stilistične značilnosti teh besedil.


Predavateljica


Olga Shrestha, univ. dipl. anglistka - prevajalka in dipl. rusistka, se je po študiju angleščine in ruščine na Filozofski fakulteti leta 1976 zaposlila na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, kjer je  do leta 1999 delala kot strokovna prevajalka. Iz slovenščine v angleščino je prevajala  predvsem članke za objavo v mednarodnih strokovnih medicinskih revijah, prispevke za udeležbo zdravnikov na mednarodnih konferencah in strokovnih srečanjih ter protokole mednarodnih kliničnih študij, pri katerih je sodeloval Onkološki inštitut. To zahtevno delo pa je poleg rednega izpopolnjevanja na jezikovnem področju zahtevalo tudi stalno poglabljanje izvenjezikovnega znanja in razumevanja vsebin s širšega področja medicine. Tako se je v tem času udeležila tritedenskega tečaja za prevajalce medicine v bolnišnici St. Peter's Hospital v Londonu in  leto pozneje pridobila tudi certifikat Univerze v Cambridgeu (Cambridge Certificate of Proficiency in English). Kot predsednici Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije ji je bilo leta 1999 ponujeno delovno mesto koordinatorke dela z zunanjimi prevajalci pri Službi Vlade za evropske zadeve, ki ga je opravljala do vstopa Slovenije v EU, od takrat pa je zaposlena kot prevajalka v Sektorju za prevajanje pri Generalnem sekretariatu Vlade RS. Poleg tega je med letoma 2003 in 2009 kot zunanja sodelavka in lektorica za prevajanje med slovenskim in angleškim jezikom pri Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani vodila vaje iz prevajanja medicinskih besedil za študente 3. in 4. letnika. Zadnja tri leta za medicinsko revijo Zdravniški vestnik redno prevaja in lektorira prispevke v angleškem jeziku.

ANGLEŠČINA
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)