Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

- – Prevajalski viri na spletu


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: -
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 3,5*
Velikost skupine: -
Termin: torek, 16. 12. 2014, 16.30 -19.30
Lokacija: Veris d. o. o. , Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: torek, 16. 12. 2014, 16.30
Cena z DDV: 95,00 EURVsebina


Prevajanje zahteva nenehno učenje, tako na jezikovnem kot tehnološkem področju. Pogosto gre dejansko za kombinacijo obojega, saj mora prevajalec najprej znati poiskati prevodne ustreznice na različnih mestih, na primer v večjezičnih in enojezičnih slovarjih, korpusih, podatkovnih zbirkah in na spletu, nato pa biti sposoben najdene izraze še ustrezno ovrednotiti, na primer izbrati najustreznejši prevod za izraz in ga ustrezno umestiti v besedilo.

Kje najti prevode izrazov pri bejzbolu? Kako poiskati prevode najnovejše medicinske terminologije, ki je v slovarjih še ni? Kje najti čim več sopomenk za določeno besedo? Včasih zna biti tovrstno iskanje precej zamudno – lahko se na primer začne v tujem enojezičnem slovarju, nadaljuje na spletu in konča v slovenskem terminološkem enojezičnem slovarju ali celo na spletni strani podjetja.

Udeleženci delavnice se bodo spoznali z različnimi viri in orodji, s katerimi lahko poiščejo odgovore na svoje prevajalske probleme ali preprosto preverijo svoje rešitve. Poudarek bo predvsem na pridobivanju spretnosti naprednih iskanj po različnih virih, pri čemer bodo imeli udeleženci priložnost vaditi na izbranih prevajalskih problemih. Prevajalci bodo spoznali, kako si lahko pri svojem delu pomagajo s korpusi (Gigafida, Sketch Engine, Europarl korpus in ostalimi korpusi na strani Opus), slovarji (Pons, Termania, strani posameznih slovarjev, Teminologišče, zbirka prosto dostopnih slovarjev za slovenščino) itd.

Seminar bo zanimiv za prevajalce, ki se pri svojem delu srečujete z različnimi poljudnoznanstvenimi in strokovnimi besedili.

*Seminar je namenjen vsem prevajalcem, ne glede na jezik, poudarjamo pa, da bodo določene teme zaradi lažje ponazoritve obravnavane na angleških primerih.

Udeleženci, ki želijo še bolj dejavno sodelovati na seminarju, lahko s seboj prinesejo svoj prenosnik.

Predavatelj


Dr. Iztok Kosem je leta 2002 diplomiral iz angleščine na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Nato ga je pot vodila v Anglijo, kjer je leta 2006 magistriral na Univerzi v Birminghamu, leta 2010 pa doktoriral iz korpusnega jezikoslovja na Univerzi Aston. V letih 2000-2006 je sodeloval pri nastajanju Velikega angleško-slovenskega slovarja Oxford-DZS. S prevajanjem se ukvarja več kot 10 let, izkušnje ima tako na področju podnaslavljanja kot prevajanj znanstvenih in tehničnih besedil. Od leta 2010 je direktor Trojine, zavoda za uporabno slovenistiko, kjer se ukvarjajo predvsem z jezikoslovnim raziskovanjem in opremljanjem govorcev in govork slovenščine z ustreznimi jezikovnimi viri. Sodeloval je pri več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih in mednarodnih konferencah, je (so)avtor več monografij ter znanstvenih člankov, v zadnjih letih je izvedel več delavnic o rabi korpusov in korpusnih orodij. Kot pomočnik koordinatorja je pri projektu Sporazumevanje v slovenskem jeziku sodeloval pri izdelavi korpusa Gigafida, pa tudi pri izdelavi manjših, specializiranih korpusov in orodij za njihovo uporabo.

VSI JEZIKI
Popoldanska delavnica
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)