German – Prevajajmo v nemščino – besedila s področja civilnega in kazenskega prava


-


Jezik: German
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 17. 11. 2016, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: četrtek, 17. 11. 2016, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoških ur

Vsebina


Prevajanje v jezik, ki ni naš materni, je izjemno zahtevna naloga, toliko bolj, če prevajamo strokovna besedila. Prevajanje pravnih besedil je svojevrsten izziv. Za uspešno delo moramo poznati ustrezno terminologijo in posamezna strokovna področja ter njihove posebnosti, prav tako pa moramo spremljati aktualno dogajanje ter spremembe v zakonodaji in gospodarstvu.
Da prevedeno besedilo ne bi zvenelo okorno, je treba upoštevati tudi stil pisanja, primeren za tovrstna besedila, ki se kaže v formulaciji stavkov, besednem redu, izbiri ustreznega besedišča itd. Posebno prevajanje na področju prava je zelo zahtevno, saj se slovenski in nemški stil pisanja zelo razlikujeta.

Na seminarju bomo prevajali dele besedil s področja civilnega in kazenskega prava (tožba, sodba, zapisnik, sklep …), ob tem pa razpravljali o ustreznih rešitvah, terminologiji in pogostih napakah pri prevajanju. Na seminarju bo zaželeno dejavno sodelovanje udeležencev.
Udeleženci so vabljeni, da pošljejo vprašanja ali primere besedil na e-naslov izobrazevanje@veris.si najpozneje do 11. novembra 2016. Prevode in primerne rešitve bomo obravnavali na seminarju, ki bo potekal pretežno v nemškem jeziku.

Predavateljica


Brita Sodja

Brita Sodja, rojena Nemka, je zaključila šolanje v Nemčiji, kjer je študirala na visoki strokovni šoli za finance. Nekaj let je bila zaposlena na davčnem uradu v Nemčiji kot davčna inšpektorica. Doma je na področju financ in gospodarstva, odlično pozna zakonodajo in delovanje državnih ustanov.

Po selitvi v Slovenijo je začela delati kot predavateljica za nemščino, prevajalka in lektorica, s čimer je pridobila veliko izkušenj na področju prevajanja in tolmačenja.
Prevaja različna besedila, predvsem pravna, davčna, finančna, tehnična, turistična in druga strokovna besedila, pogodbe, turistične, umetniške in zgodovinske prispevke. Veliko sodeluje tudi na čezmejnem področju, s čimer je spoznala posebnosti avstrijskega trga. Svetuje podjetjem in jih spremlja na njihovi poslovni pot na nemško govorečem trgu. Je specializirana za reševanje vseh vrst zapletov v katerih se najde človek na nemško govorečem območju, kot na primer dediščine in druge življenjske situacije.

NEMŠČINA
Akademija za sodne tolmače
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)
WORKPLACE SLOVENIAN
Tea Kačar
6* 27. 9. 2019 175 EUR apply SLOVENŠČINA Seminarji in delavnice
TRANSLATING FROM THE PERSPECTIVE OF THE TRANSLATION EDITOR: OPTIMISING THE WORK FLOW AND FINAL PRODUCT
Dean J. DeVos
6* 11. 10. 2019 175 EUR apply ANGLEŠČINA Akademija za sodne tolmače
NEMŠKI PRAVNI JEZIK
mag. Marina Einspieler-Siegert
6* 18. 10. 2019 175 EUR apply NEMŠČINA Akademija za sodne tolmače
ANGLEŠKI PRAVNI JEZIK: GOSPODARSKO IN DEDNO PRAVO TER IZOBRAŽEVANJE
Jasna Uršič
6* 8. 11. 2019 175 EUR apply ANGLEŠČINA Akademija za sodne tolmače
GOSPODARSKE DRUŽBE V ITALIJI IN SLOVENIJI: PODOBNOSTI IN RAZLIKE
doc. dr. Sandro Paolucci
6* 22. 11. 2019 175 EUR apply ITALIJANŠČINA Akademija za sodne tolmače