Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

German – PREVAJAJMO V NEMŠČINO – BESEDILA S PODROČIJ FINANC IN GOSPODARSTVA


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: German
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 28. 1. 2016, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d. o. o. , Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: četrtek, 28. 1. 2016, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure

Vsebina


Prevajanje v jezik, ki ni naš materni, je izjemno zahtevna naloga, toliko bolj, če prevajamo strokovna besedila. Prevajanje besedil s področja financ, računovodstva, davkov in drugih gospodarskih področij je svojevrsten izziv, za katerega moramo biti opremljeni s poznavanjem ustrezne terminologije, posameznih strokovnih področij in njihovih posebnosti, prav tako pa je treba spremljati aktualno dogajanje ter spremembe v zakonodaji in gospodarstvu.

Da prevedeno besedilo ne bi zvenelo okorno, je treba upoštevati tudi slog pisanja, primeren za tovrstna besedila, ki se kaže v formulaciji stavkov, besednem redu, izbiri ustreznega besedišča itd.
Na delavnici bomo prevajali dele besedil s področja financ in drugih gospodarskih področij, ob tem pa razpravljali o ustreznih rešitvah, terminologiji in pogostih napakah pri prevajanju. Zaželeno bo dejavno sodelovanje udeležencev.

Udeleženci so vabljeni, da pošljejo vprašanja ali primere besedil na e-naslov izobrazevanje@veris.si najpozneje do 26. 11. 2015. Prevode in primerne rešitve bomo obravnavali na delavnici.

Seminar bo potekal pretežno v nemškem jeziku.

Predavateljica


Brita Sodja

Brita Sodja je rojena v Essnu v Nemčiji in je diplomirana ekonomistka. Šolanje je končala na visoki strokovni šoli za finance Severno Porenje - Vestfalija. Več let je bila zaposlena kot davčna inšpektorica na davčnem uradu v Nemčiji. Zaradi narave svojega dela zelo dobro pozna finance, gospodarstvo, zakonodajo pa tudi delovanje državnih ustanov.

Po prihodu v Slovenijo se je začela ukvarjati s poučevanjem, prevajanjem in tolmačenjem. Zaradi sodelovanja pri čezmejnih projektih je dobro spoznala tudi posebnosti avstrijskega trga. Prav tako pa vestno spremlja spremembe in dogajanje v zakonodaji in gospodarstvu v rodni Nemčiji.

 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)