Slovene – PRAVOPISNA IN SLOVNIČNA PABERKOVANJA


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: Slovene
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: sreda, 13. 9. 2017, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: sreda, 13. 9. 2017, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure (1 pedagoška ura je 45 minut)

Popusti:

  • Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust.
  • Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust.
  • Študentom, upokojencem in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust. Popusti se med seboj ne seštevajo.


Vsebina


Na tokratni jezikovni delavnici se bomo posvetili izbranim pravopisnim in slovničnim vprašanjem. V pravopisem sklopu bomo paberkovali o rabi vejice v določenih skladenjskih položajih in se deloma dotaknili tudi uporabe drugih ločil (vezaja, pomišljaja, dvopičja idr.), predvsem v posebnih vlogah, ki uporabnikom po izkušnjah pogosto povzročajo preglavice. 

Slovnični del bo tokrat zajemal vpliv določenih stavčnih členov (ali celo samo njihovih delov) na obliko drugih stavčnih členov (npr. ujemanje glagola v povedku z osebkom, oblika povedkovega določila v odvisnosti od osebka ali glagola ipd.), spraševali se bomo, kakšna je vloga trpnika v slovenščini, ker pa smo delavnico naslovili pravopisna in slovnična paberkovanja, se bomo soočili še z mnogimi drugimi, manj obsežnimi vprašanji, ki sem jih bolj kot ne mimogrede nabrala pri svojem vsakodnevnem delu z jezikom. Pa naj vas s tremi že kar zdajle izzovem: Ali je vlak iztiril ali se je iztiril? Ali govorimo o strategiji česa ali strategiji za kaj? Zakaj ob prehodu starega v novo leto pogosto voščimo z rodilnikom – Srečnega pa zdravega?

Predavateljica


Dr. Nataša Hribar je leta 2000 diplomirala iz slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Istega leta se je zaposlila kot asistentka za slovenščino na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani. Leta 2003 je magistrirala in leta 2007 doktorirala. Intenzivno se je ukvarjala s poučevanjem tujcev v Sloveniji, v letih 2011–2015 je kot docentka za slovenski jezik kot drugi slovanski jezik gostovala na Panevropski univerzi v Banja Luki, Bosna in Hercegovina, trenutno pa je zaposlena kot lektorica za slovenski jezik na Inštitutu za slavistiko Univerze Alpe-Adria v Celovcu v Avstriji. Od leta 2008 v reviji Pravna praksa tedensko objavlja jezikovne kotičke, sodelovala je v oddaji Minute za jezik, ki so jo predvajali na TV Slovenija 1, s Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik Filozofske fakultete v Ljubljani ter nekaterimi založbami (Rokus Klett, Mladinska knjiga) pa sodeluje tudi kot recenzentka učbenikov in slovničnih priročnikov.

SLOVENŠČINA
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)
NEMŠKI PRAVNI JEZIK
mag. Marina Einspieler-Siegert
6* 13. 12. 2019 175 EUR apply NEMŠČINA Akademija za sodne tolmače
GOSPODARSKE DRUŽBE V ITALIJI IN SLOVENIJI: PODOBNOSTI IN RAZLIKE
doc. dr. Sandro Paolucci
6* 22. 11. 2019 175 EUR apply ITALIJANŠČINA Akademija za sodne tolmače
PASTI PREVAJANJA V HRVAŠKEM IN SRBSKEM JEZIKU
dr. Božica Kitičić Prunč.
6* 29.11.2019 175,00 EUR apply HRVAŠČINA, SRBŠČINA Akademija za prevajalce
SKRIVNOSTI SLOVNICE KOT POMOČ PRI PREVAJANJU: MED FRANCOŠČINO IN SLOVENŠČINO
prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar
6* 6.12.2019 175,00 EUR apply FRANCOŠČINA  Akademija za prevajalce