Russian – PRAVNI VIDIKI RUŠČINE PRI PREVAJANJU


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: Russian
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 10. 4. 2014, 9.30 - 15.15
Lokacija: Veris d. o. o. , Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: 10. 4. 2014, 9.30
Cena z DDV: 175,00 EURVsebina


Na seminarju bo predavatelj udeležencem najprej predstavil kratek vsebinski pregled osnov prava, in sicer njegovih institucionalnih komponent. Poudarek bo na pojmih s področja teorije prava in osnovnih panog prava, predvsem ustavnega in civilnega prava, vključno s področjem varstva človekovih pravic. Poleg tega bomo preučevali tudi temelje metodologije razlage pravnih dokumentov: jezikovne, logične, sistematične, zgodovinske, semiotične, teleološke, kar je bistveno pri prevajanju pravnih besedil. Uvodni del bo namenjen pripravi na praktični del seminarja.

Drugi del seminarja bo namenjen delavnici, na kateri bomo na konkretnih primerih iz resnične pravne prakse in z didaktičnimi učnimi konstrukti skupaj predelali primere besedil s področja zasebnega in javnega prava. Hkrati si bomo pogledali še značilnosti pravne in jezikovne analize pravnih virov,ob upoštevanju metodologije razlage,s poudarkom značilnih napak, s katerimi se lahko prevajalec sreča pri svojem delu.

Prevajali bomo v slovenski in ruski jezik.
Seminar je namenjen prevajalcem, ki se srečujejo z ruščino na področju prava.

Predavatelj

Pravomir Kosjančuk


Pravomir Kosjančuk je leta 2008 magistriral na Pravni fakulteti Kijevske nacionalne univerze Tarasa Ševčenka, kjer je potem več kot 3 leta delal kot predavatelj katedre za teorijo in zgodovino države ter prava. Med delom se je ukvarjal s semiotiko prava in na splošno s pravnim jezikoslovjem, čemur sta bili posvečeni njegova magistrska in doktorska disertacija. Kot predavatelj in znanstvenik je imel veliko jezikoslovnih, pa tudi prevajalskih izkušenj,zlasti pri pripravi pravnih dokumentov, predavanjih (s predmeta »Metodologija prava«, »Pravna odgovornost«, »Teorija prava« itd.) in organizaciji mednarodnih dogodkov.
Trenutno predava na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici in na Fakulteti za državne in evropske študije, kjer razvija novo metodologijo prava.

 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)
NEMŠKI PRAVNI JEZIK
mag. Marina Einspieler-Siegert
6* 13. 12. 2019 175 EUR apply NEMŠČINA Akademija za sodne tolmače
GOSPODARSKE DRUŽBE V ITALIJI IN SLOVENIJI: PODOBNOSTI IN RAZLIKE
doc. dr. Sandro Paolucci
6* 22. 11. 2019 175 EUR apply ITALIJANŠČINA Akademija za sodne tolmače
PASTI PREVAJANJA V HRVAŠKEM IN SRBSKEM JEZIKU
dr. Božica Kitičić Prunč.
6* 29.11.2019 175,00 EUR apply HRVAŠČINA, SRBŠČINA Akademija za prevajalce
SKRIVNOSTI SLOVNICE KOT POMOČ PRI PREVAJANJU: MED FRANCOŠČINO IN SLOVENŠČINO
prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar
6* 6.12.2019 175,00 EUR apply FRANCOŠČINA  Akademija za prevajalce