Slovene – PRAV(N)A TERMINOLOGIJA V SLOVENŠČINI


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: Slovene
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 12. 3. 2015, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d. o. o. , Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: četrtek, 12. 3. 2015, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure

Vsebina


Terminološka delavnica za prevajalce


Seminar bo zanimiv za prevajalce pravnih besedil z različnih področij prava (civilno, kazensko, gospodarsko pravo), prevajalce, ki prevajajo za institucije Evropske unije, in sodne tolmače.

Prevajanje terminov na vseh področjih je poseben izziv za prevajalce, pravna terminologija pa prav zaradi svoje vseprisotnosti zaseda posebno mesto. Z vidika terminologije so najpomembnejša mesta v besedilu strokovni pojmi. Vse drugo je ogrodje, ki pripomore k razumevanju, zato pri tem ne moremo in ne smemo govoriti o »lepoti« jezika. Vseh (pravnih) terminov ni nikoli mogoče ujeti v terminološke slovarje, čeprav se ti posodabljajo. Spoznali bomo pomen pojmovnega pristopa in njegovo razmerje do terminoloških kolokacij ter orodja, ki so danes prosto dostopna in jih pri terminološkem delu lahko s pridom uporabljamo. Prevajalci prav na področju prava hote ali nehote pogosto soustvarjajo terminologijo, ki se potem razširi tudi v stroki, zato bomo spoznali način oblikovanja terminov v primerih, ko tudi z brskanjem po spletu ne moremo dobiti potrditve za izbrani prevod. Ker tradicionalni slovarji za današnje razmere nastajajo (pre)dolgo, bomo na delavnici spoznali tudi stalno obliko terminološkega svetovanja oz. sodelovanja ter spletni mesti Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU Terminologišče in njegovega mlajšega brata Frana.

Predavateljica vas vabi, da sporočite konkretna vprašanja ali zagate, s katerimi se srečujete pri delu. Pošljete jih lahko na e-naslov izobrazevanje@veris.si najpozneje do 5. 3. 2015. Primerne rešitve bomo obravnavali na seminarju.

Predavateljica


Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin je zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Sekciji za terminološke slovarje, kjer se vsak dan intenzivno ukvarja s sodobno slovensko terminologijo, še posebno s pravno, saj vodi skupino za pripravo novega pravnega terminološkega slovarja, ki bo predvidoma izšel leta 2017. Objavlja članke o slovenski pravni terminologiji in njenih posebnostih.

Leta 2002 je na ljubljanski Filozofski fakulteti diplomirala iz slovenščine in nemščine. Med letoma 2002 in 2004 je poučevala slovenščino na lektoratu Univerze Ludwiga-Maximilliana v Münchnu (Nemčija). Po vrnitvi v Slovenijo je nadaljevala podiplomski študij ter na Zdravniški zbornici delala kot lektorica in prevajalka, hkrati pa s Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik sodelovala pri poučevanju slovenščine. Med letoma 2006 in 2010 je poučevala in sodelovala pri izvajanju predmetov slovenski knjižni jezik I  in II, skladnja in leksikologija, oblikoslovje in glasoslovje in jezik znanstvenih besedil na Fakulteti za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem. Leta 2009 je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Prispevek prevodov temeljnih pogodb Evropske unije k slovenskemu pravnemu izrazju.

SLOVENŠČINA
Akademija za sodne tolmače
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)
ANGLEŠKI PRAVNI JEZIK: GOSPODARSKO IN DEDNO PRAVO TER IZOBRAŽEVANJE
Jasna Uršič
6* 8. 11. 2019 175 EUR apply ANGLEŠČINA Akademija za sodne tolmače
GOSPODARSKE DRUŽBE V ITALIJI IN SLOVENIJI: PODOBNOSTI IN RAZLIKE
doc. dr. Sandro Paolucci
6* 22. 11. 2019 175 EUR apply ITALIJANŠČINA Akademija za sodne tolmače
PASTI PREVAJANJA V HRVAŠKEM IN SRBSKEM JEZIKU
dr. Božica Kitičić Prunč.
6* 29.11.2019 175,00 EUR apply HRVAŠČINA, SRBŠČINA Akademija za prevajalce
SKRIVNOSTI SLOVNICE KOT POMOČ PRI PREVAJANJU: MED FRANCOŠČINO IN SLOVENŠČINO
prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar
6* 6.12.2019 175,00 EUR apply FRANCOŠČINA  Akademija za prevajalce