Slovene – Prav(n)a terminologija v slovenščini


-


Jezik: Slovene
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: sreda, 20. 4. 2016, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d. o. o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: sreda, 20. 4. 2016, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR*pedagoških ur

Vsebina


Seminar je zanimiv za prevajalce pravnih besedil z različnih področij prava (civilno, kazensko, gospodarsko pravo), prevajalce, ki prevajajo za institucije Evropske unije, in sodne tolmače.

Prevajanje terminov na vseh področjih je še poseben izziv za prevajalce, pravna terminologija pa prav zaradi svoje vseprisotnosti zaseda posebno mesto. Z vidika terminologije so najpomembnejša mesta strokovni pojmi, ki se v besedilu uporabljajo, vse drugo je ogrodje, ki pripomore k razumevanju, zato pri tem ne moremo in ne smemo govoriti o »lepoti« jezika. Vseh (pravnih) terminov ni nikoli mogoče ujeti v terminološke slovarje, čeprav se ti posodabljajo. Spoznali bomo pomen pojmovnega pristopa in njegovo razmerje do terminoloških kolokacij ter orodja, ki so danes prosto dostopna in jih lahko pri terminološkem delu s pridom uporabljamo. Prevajalci prav na področju prava hote ali nehote pogosto soustvarjajo terminologijo, ki se potem razširi tudi v stroki, zato bomo spoznali način oblikovanja terminov v primerih, ko tudi z brskanjem po spletu ne moremo dobiti potrditve za izbrani prevod. Ker tradicionalni slovarji za današnje razmere nastajajo (pre)dolgo, bomo na delavnici spoznali tudi stalno obliko terminološkega svetovanja oz. sodelovanja ter spletni mesti Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU Terminologišče ter njegovega mlajšega brata Frana.

Predavatelj


Dr. Mateja Jemec Tomazin

Zaposlena je na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Sekciji za terminološke slovarje, kjer se vsak dan intenzivno ukvarja s sodobno slovensko terminologijo, še posebej s pravno, saj vodi skupino za pripravo novega pravnega terminološkega slovarja, ki bo predvidoma izšel leta 2017. Objavlja članke o slovenski pravni terminologiji in njenih posebnostih.

Leta 2002 je na ljubljanski Filozofski fakulteti diplomirala iz slovenščine in nemščine. Med letoma 2002 in 2004 je poučevala slovenščino na lektoratu Univerze Ludwiga-Maximilliana v Münchnu (Nemčija). Po vrnitvi v Slovenijo je nadaljevala podiplomski študij ter na Zdravniški zbornici opravljala delo lektorice in prevajalke, hkrati pa s Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik sodelovala pri poučevanju slovenščine. Med letoma 2006 in 2010 je poučevala in sodelovala pri izvajanju predmetov slovenski knjižni jezik I in II, skladnja in leksikologija, oblikoslovje in glasoslovje, jezik znanstvenih besedil na Fakulteti za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem. Leta 2009 je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Prispevek prevodov temeljnih pogodb Evropske unije k slovenskemu pravnemu izrazju.

SLOVENŠČINA
Akademija za sodne tolmače
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)