English – Pravila za prevajanje naravoslovnih besedil (slo.- ang.)


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: English
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 4. 12. 2014, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d. o. o. , Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: četrtek, 4. 12. 2014, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EURVsebina


Udeleženci se bodo seznanili z nekaterimi pravili prevajanja naravoslovnih besedil, zlasti s področja biologije, v skladu z uveljavljenimi terminološkimi slovarji (npr. slovenski biokemijski terminološki slovar, mikrobiološki slovar, botanični slovar itd.). Opozorili bomo na pravilnost pisanja latinskih imen in njihovega prevajanja v slovensko literaturo v skladu z obstoječimi imeni. Obravnavali bomo dilemo prevajanja oziroma iskanja ustreznih slovenskih imen za tista tuja imena, ki slovenskega imena še nimajo. Seznanili se bomo z nekaterimi dobrimi praksami prevajanja, zgled bo slovenska izdaja revije National Geographic. Na določenih primerih znanstvenih oziroma strokovnih člankov bomo pokazali, kako razrešiti dileme, ki se pri takem prevajanju pojavljajo. Prav tako pa bomo pokazali nekaj primerov neustreznih prevodov, ki lahko spremenijo celoten pomen zadevnega prevedenega dela besedila.

Na delavnici, ki bo sledila splošnemu delu, bodo udeleženci prevajali krajše odstavke znanstvenih besedil. Prevode posameznih udeležencev bomo medsebojno primerjali ter poskušali pokazati in pojasniti, kakšni naj bi bili dobri prevodi in kje v prevodih se pojavljajo nekatere oziroma morebitne pomanjkljivosti. Prav tako bomo opozorili na določene primere, pri katerih je mogoče isto stvar poimenovati različno, odvisno od naslovnika, za katerega prevajamo (medicina, farmacija, biologija itd.). Različne stroke namreč v skladu z lastnimi pravili in terminološkimi slovarji uporabljajo različne izraze, ki so v teh strokah uveljavljeni.

Predavatelja


Dr. Tom Turk, univ. dipl. biolog, je redni profesor za biokemijo na Univerzi v Ljubljani. Zaposlen je na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete, kjer se ukvarja se z nekaterimi vidiki celične signalizacije v rakastih celicah in njihovih odzivih na biološko aktivne spojine iz morskih organizmov. Je avtor številnih znanstvenih, strokovnih in poljudnoznanstvenih člankov s širšega področja biologije. Prav tako je sodeloval pri prevodih številnih naravoslovnih knjig za otroke in učbenikov za študente, je soavtor enega univerzitetnega učbenika, treh srednješolskih učbenikov celične biologije za gimnazije in enega osnovnošolskega učbenika. Poleg tega pa je tudi član uredniškega odbora revije National Geographic Slovenija, kjer skrbi za področji biokemije in morske biologije.

Dr. Marina Dermastia, univ. dipl. biologinja, je redna profesorica za botaniko in biologijo celice na Univerzi v Ljubljani. Zaposlena je na Nacionalnem inštitutu za biologijo, kjer raziskuje molekularne vidike fitoplazemskih bolezni gospodarsko pomembnih rastlin. Je avtorica številnih znanstvenih, strokovnih in poljudnoznanstvenih člankov s področja botanike in rastlinskih bolezni. Dejavna je na področju popularizacije biologije v širšem smislu, kar se kaže v poljudnoznanstvenem tisku, televizijskih in radijskih oddajah ter prevodih številnih naravoslovnih knjig. Je avtorica enega univerzitetnega učbenika, soavtorica treh srednješolskih učbenikov celične biologije za gimnazije in enega osnovnošolskega učbenika. Poleg tega pa je tudi članica uredniškega odbora revije National Geographic Slovenija, kjer skrbi za področje rastlinske biologije.

ANGLEŠČINA
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)
WORKPLACE SLOVENIAN
Tea Kačar
6* 27. 9. 2019 175 EUR apply SLOVENŠČINA Seminarji in delavnice
TRANSLATING FROM THE PERSPECTIVE OF THE TRANSLATION EDITOR: OPTIMISING THE WORK FLOW AND FINAL PRODUCT
Dean J. DeVos
6* 11. 10. 2019 175 EUR apply ANGLEŠČINA Akademija za sodne tolmače
NEMŠKI PRAVNI JEZIK
mag. Marina Einspieler-Siegert
6* 18. 10. 2019 175 EUR apply NEMŠČINA Akademija za sodne tolmače
ANGLEŠKI PRAVNI JEZIK: GOSPODARSKO IN DEDNO PRAVO TER IZOBRAŽEVANJE
Jasna Uršič
6* 8. 11. 2019 175 EUR apply ANGLEŠČINA Akademija za sodne tolmače
GOSPODARSKE DRUŽBE V ITALIJI IN SLOVENIJI: PODOBNOSTI IN RAZLIKE
doc. dr. Sandro Paolucci
6* 22. 11. 2019 175 EUR apply ITALIJANŠČINA Akademija za sodne tolmače