Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

French – Povzamemo, prevajamo - obnova slovenskih besedil v francoščini


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: French
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: petek, 28. 11. 2014, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d. o. o. , Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: petek, 28. 11. 2014, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EURVsebina


Delavnica iz prevajanja v francoščino.

Delavnica bo namenjena posebni obliki pisnega in govornega sporočanja v francoščini, pri kateri povzamemo vsebino slovenskih besedil (publicističnih, znanstvenih, pravnih, poljudnoznanstvenih itd.) in jo ustno ali pisno predstavimov francoščini.
Pri tej zahtevni nalogi so potrebne nekatere spretnosti, značilne za prevajanje, in nekatere druge, ki jih razvijamo pri prostem izražanju v tujem jeziku.

Na delavnici bomo obravnavali različne vrste slovenskih besedil, ki jih bomo povzemali v francoščini. Zaželeno je dejavno sodelovanje udeležencev, saj bomo tako skupaj iskali dobre, boljše in najboljše rešitve pri prevajanju in povzemanju besedil. Pri tem bomo poiskali ustrezno francosko besedišče, obnovili francosko slovnico v praksi ter oblikovali strukturirane, oblikovno ustrezne in vsebinsko natančne obnove. Na delavnici bomo razvijali različne veščine, ki jih morajo prevajalci in tolmači obvladati, da lahko uspešno opravljajo svoje delo.

Ob tem si bomo pogledali tudi razlike med različnimi oblikami obnov v francoščini, od povzetka (résumé) do poročila (compte rendu) in sinteze dokumentov (synthèse de documents).

Delavnica bo potekala v francoskem jeziku.

Predavateljica


Dr. Florence Gacoin-Marks (1972, Francija) je v rojstnem mestu Parizu študirala francoščino in slovenščino (na Sorboni in inštitutu INALCO). Leta 2005 je na Sorboni pod mentorstvom prof. dr. Yvesa Chevrela z odliko doktorirala iz primerjalne književnosti z disertacijo o slovenskem realističnem romanu med vojnama v evropskem okolju. Od leta 2002 je redno zaposlena na Oddelku za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je trenutno docentka za francosko in frankofonske književnosti. Predava sodobno francosko književnost in frankofonske književnosti, pisno izražanje v francoskem jeziku ter literarno prevajanje iz slovenščine v francoščino. Raziskovalno se zanima predvsem za literarno zgodovino, francosko-slovenske literarne stike in prevodoslovje.


FRANCOŠČINA
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)