Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

Italian – Posebnosti italijanskega pravnega jezika


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: Italian
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 13. 11. 2014, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d. o. o. , Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: četrtek, 13. 11. 2014, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EURVsebina


V prvem sklopu predavanj se bodo udeleženci seznanili z glavnimi značilnostmi italijanskega pravnega sistema in ga primerjali s slovenskim pravnim sistemom, s posebnim poudarkom na področjih civilnega, kazenskega in gospodarskega prava. V tem delu bodo štirje italijanski zakoniki (civilni zakonik, kazenski zakonik, zakonik o civilnem in zakonik o kazenskem postopku) prikazani in analizirani tako, da bodo lahko udeleženci seminarja te zakonike samostojno uporabljali pri terminološko ustreznem prevajanju institutov. Po prvem sklopu predavanj bodo udeleženci poznali glavne značilnosti obeh pravnih sistemov, pri čemer bo pri predavanjih poseben poudarek na bistvenih elementih za strokovno delo sodnih tolmačev.

V drugem sklopu bo predstavljena in analizirana struktura glavnih sodnih aktov italijanskega prava (sodbe, sklepi in odredbe), ki jih bomo primerjali s slovenskimi sodnimi akti. Tukaj bo potekalo praktično delo. V istem sklopu bomo analizirali in prevedli najpomembnejše pravne institute civilnega prava (družinsko pravo, dedovanje, stvarno pravo, obligacije), kazenskega prava (splošni del, kazniva dejanja) in gospodarskega prava (gospodarske družbe).

Tretji sklop predavanj bo namenjen predvsem pravnim institutom v poslovni praksi. V tem sklopu bodo predstavljene najpomembnejše pogodbe (v mednarodni poslovni praksi in italijanskem pravu), in sicer prodajna pogodba, mednarodna prodajna pogodba, pogodba o delu, gradbeni posli, lizing, franšizing, licenca in ostale sodobne oblike pogodb gospodarskega prava. V tem delu bomo iz italijanščine v slovenščino in obratno prevedli najpomembnejše sklope določb, s katerimi se vsakodnevno srečujemo v poslovni praksi.

Seminar se bo končal s pregledom literature, ki je pomembna in uporabna za prevajanje v obeh jezikih.

Predavatelj


Doc. dr. Luigi Varanelli
Luigi Varanelli je leta 1998 v Trstu diplomiral iz prava. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 2002 dosegel naslov magistra, leta 2004 pa doktorja pravnih znanosti. Leta 2013 je v Trstu diplomiral tudi iz psihologije, prav tako pa je član izpitne komisije za sodne tolmače (2013).

Raziskuje in obravnava različne teme obligacijskega prava, specializiral pa se je predvsem za področje pogodbenega prava. V domačih in tujih strokovnih revijah je objavil več kot 90 člankov in prispevkov, v katerih obravnava različne vidike obligacijskih razmerij. V središču njegovega akademskega zanimanja so tudi posamezni segmenti gospodarskega in statusnega prava, predvsem insolvenčni postopki. Intenzivneje se ukvarja še z mednarodnim in evropskim pravom. Leta 2007 je sodeloval pri pripravi osnutka sprememb zakona o prevzemih.

V okviru združenja INSOL Europe je predaval na več strokovnih mednarodnih konferencah, s svojimi znanstvenimi prispevki pa sodeluje tudi kot predavatelj na domačih izobraževalnih dogodkih.
Leta 2005 ga je Ministrstvo za pravosodje imenovalo za člana izpitne komisije za pravniški državni izpit (področje gospodarsko pravo).

Od leta 2004 deluje kot odvetnik v Ljubljani. Pridobil je kvalifikacije odvetnik specialist za evropsko pravo, upravitelj v postopkih stečaja, prisilne poravnave in likvidacije ter arbiter Gospodarske zbornice Slovenije.

ITALIJANŠČINA
Akademija za sodne tolmače
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)