Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

Italian – POSEBNOSTI ITALIJANSKEGA PRAVNEGA JEZIKA: KAZENSKO PRAVO


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: Italian
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: petek, 22. 5. 2015, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d. o. o. , Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: petek, 22. 5. 2015, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure

Vsebina


Seminar bo potekel v štirih sklopih.

1.    V prvem bomo obravnavali italijanski kazenski materialnopravni in procesnopravni sistem ter ju primerjal s slovenskim. Razumevanje konceptualnih razlik med prvim in drugim je bistvenega pomena za ustrezno in razumljivo prevajanje pravnih besedil.

2.    V drugem sklopu bomo analizirali posamezne izraze iz italijanskega kazenskega zakonika in z njimi povezane prevajalske dileme.

3.    V tretjem sklepu se bomo podrobneje ukvarjali s posameznimi izrazi iz italijanskega zakonika o kazenskem postopku in reševali povezane terminološke zagate.

4.    V četrtem sklopu bomo v praksi preverili, kako poteka prevajanje kazenske sodne odločbe tako iz slovenščine v italijanščino (slovenska sodna odločba) kot tudi iz italijanščine v slovenščino (italijanska sodba).

Predavatelj vam bo na voljo za vsa vprašanja in pomoč pri reševanju konkretnih prevajalskih problemov, s katerimi se srečujete pri delu. Vprašanja lahko pošljete na naslov izobrazevanje@veris.si najpozneje do 15. 5. 2015.

Predavatelj


Doc. dr. Luigi Varanelli
Luigi Varanelli je leta 1998 v Trstu diplomiral iz prava. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 2002 dosegel naslov magistra, leta 2004 pa doktorja pravnih znanosti. Leta 2013 je v Trstu diplomiral tudi iz psihologije, prav tako pa je član izpitne komisije za sodne tolmače (2013).

Raziskuje in obravnava različne teme obligacijskega prava, specializiral pa se je predvsem za področje pogodbenega prava. V domačih in tujih strokovnih revijah je objavil več kot 90 člankov in prispevkov, v katerih obravnava različne vidike obligacijskih razmerij. V središču njegovega akademskega zanimanja so tudi posamezni segmenti gospodarskega in statusnega prava, predvsem insolvenčni postopki. Intenzivneje se ukvarja še z mednarodnim in evropskim pravom. Leta 2007 je sodeloval pri pripravi osnutka sprememb zakona o prevzemih.

V okviru združenja INSOL Europe je predaval na več strokovnih mednarodnih konferencah, s svojimi znanstvenimi prispevki pa sodeluje tudi kot predavatelj na domačih izobraževalnih dogodkih.
Leta 2005 ga je Ministrstvo za pravosodje imenovalo za člana izpitne komisije za pravniški državni izpit (področje gospodarsko pravo).

Od leta 2004 deluje kot odvetnik v Ljubljani. Pridobil je kvalifikacije odvetnik specialist za evropsko pravo, upravitelj v postopkih stečaja, prisilne poravnave in likvidacije ter arbiter Gospodarske zbornice Slovenije.

ITALIJANŠČINA
Akademija za sodne tolmače
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)