Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

Slovene – POGOSTE SLOVNIČNE IN PRAVOPISNE NAPAKE


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: Slovene
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 28. 5. 2015, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d. o. o. , Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: četrtek, 28. 5. 2015, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure

Vsebina


Na seminarju boste obravnavali najpogostejše slovnične in pravopisne napake.

Slovnične:
–    napačno zapisovanje črk;
–    napačna raba sklonov;
–    sklanjanje lastnih tujih imen;
–    napačna raba povratnega svojilnega zaimka svoj;
–    določna oblika pridevnika;
–    stopnjevanje pridevnikov;
–    svojilni pridevniki;
–    povratni in nepovratni glagoli;
–    dovršni in nedovršni glagoli;
–    namenilnik;
–    raba veznikov ki/kateri;
–    spreganje glagolov;
–    predlogi: vezljivost;
–    besedni red.

Pravopisne:
–    raba velike in male začetnice;
–    raba ločil, zlasti vejice, pomišljaja in vezaja;
–    pisanje skupaj oz. narazen, zlasti pridevnikov, zaimkov, števnikov, prislovov in predložnih zvez.

Predavateljica

 
Mag. Rada Lečič je profesorica slovenskega in italijanskega jezika in magistrica slovenske književnosti. Slovenščino poučuje že od leta 1986, od leta 1993 na univerzah v Italiji; v Rimu, Vidmu in Padovi, od leta 2000 do 2009 je poučevala v Trstu, na Visoki šoli za prevajalce in tolmače, od oktobra 2009 pa poučuje na Filozofski fakulteti v Trstu.

Monografska dela
 
•    LEČIČ, R., 2003: Prepletenke. Ljubljana: Založba Modrijan.
•    LEČIČ, R., 2004, 22005: Slovenski glagol: oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov / Slovene verb: a morphological manual and dictionary of Slovene verbs. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
•    LEČIČ, R., 2006: Slovenski glagol: oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov / Das slowenische Verb: morphologisches Hand- und Wörterbuch der slowenischen Verben. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
•    LEČIČ, R., 2006: Slovenski glagol: oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov / Il verbo sloveno: manuale morfologico e dizionario dei verbi sloveni. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.  
•    LEČIČ, R., 2006, 22011: Igraje do znanja slovenščine / Learning slovene by playing games / Spielend slowenisch lernen / Imparare lo sloveno giocando. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
•    LEČIČ, R., 2009, 22010: Slovenski glagol: oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov / El verbo esloveno: manual morfológico y diccionario de los verbos eslovenos. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
•    LEČIČ, R., 2009: Osnove slovenskega jezika: slovnični priročnik. Cerkno: Založba Gaya, Gaya Bratina-Jereb, d.n.o.
•    LEČIČ, R., 2009: Fondamenti della lingua slovena – manuale di grammatica. Trst: Založba ZTT.

SLOVENŠČINA
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)