Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

General – Pasti sodnega tolmačenja


-


Jezik: General
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 26. 5. 2016, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: četrtek, 26. 5. 2016, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoških ur

Vsebina


Priložnost za srečanje s prekaljenim sodnim tolmačem, ki bo predstavil izkušnje iz dosedanje prakse in vas opozoril na številne pasti, s katerimi se srečujejo sodni tolmači.

Seminar je zamišljen kot sistematičen pregled temeljnih vprašanj s področij dela sodnih tolmačev. Pri kazenskem pravu bomo med drugim obravnavali pasti prevajanja pri krvnih in spolnih deliktih, nasilju v družini in kaznivih dejanjih mladoletnikov ter govorili o prevajanju kaznivih dejanj v tuje jezike, ki teh kaznivih dejanj nimajo v svoji zakonodaji. Pri civilnem pravu se bomo vprašali, zakaj mora tolmač poznati gospodarsko, pogodbeno in obligacijsko pravo ter nepremičninske izraze. Pri odškodninskem pravu se bomo dotaknili odgovornosti delodajalca, zdravnikov za storjene napake in odgovornosti zaradi delovanja strojev, v okviru prava mednarodnih razpisov pa se bomo ukvarjali z bilanco stanja in uspeha, pogodbami, predpisi, s katerimi se urejajo mednarodni razpisi, in drugo razpisno dokumentacijo.

Obravnavali bomo tudi, kako naj se sodni tolmač za tolmačenje kakovostno pripravi (ustno in pisno). Pri tem bomo največ časa namenili najzahtevnejšemu delu prevajanja, to je prevajanju sodnih prisluhov in prevajanju prek videokonferenc.

***

To pomlad bo izšla predavateljeva knjiga Biti sodni tolmač, v uvodu katere je univ. dipl. pravnica in upokojena sodnica Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Irena Badovinac-Bjelič zapisala:

„Pričujoča knjiga je pomemben strokovni prispevek k razumevanju vloge in dela sodnih tolmačev. Njena vsebina je dobra popotnica in opomnik sodnim tolmačem, predvsem tistim, ki šele začenjajo s tem zahtevnim in odgovornim delom.

Avtor v svojstvenem slogu najprej popelje skozi zgodovino prevajanja in v nadaljevanju sistematično in pregledno izpostavi temeljna vprašanja s tega področja. Skozi vso vsebino knjige pa razvija osnovno misel, kar je pomembno, da je sodnemu tolmaču v tej vlogi zagotovljena avtonomija le v strokovnem pogledu in sicer do tiste mere, ki zagotavlja natančnost in strokovno pravilnost prevajanja.

Ob upoštevanju pravnih podlag, avtor na zanimiv način, ki pritegne bralca, teoretična spoznanja sooča z bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobil v svoji dolgoletni praksi kot sodni tolmač, kar daje pričujoči knjigi še dodatno vrednost.“


Remzo Skenderović nas bo tako kot v svoji novi knjigi tudi na seminarju popeljal skozi vrsto pasti, ki jih lahko pričakuje sodni tolmač. Primere bo podajal v jezikih, ki jih tolmači (južnoslovanski jeziki), a zaradi širine obravnavanih tem je seminar primeren za sodne tolmače vseh jezikov.
Vsi udeleženci bodo prejeli gradivo.

Predavatelj


Remzo Skenderović

Univerzitetni diplomirani pravnik, publicist, gospodarstvenik, slovaropisec ter sodni tolmač za srbski, hrvaški, bosanski in makedonski jezik

Je avtor več kot 150 publicističnih zapisov, štirih knjig in slovensko-makedonskega/makedonsko-slovenskega slovarja ter slovensko-črnogorskega/črnogorsko-slovenskega slovarja. S področja sodnega tolmačenja predava na Filozofski fakulteti v Ljubljani in številnih drugih izobraževalnih inštitucijah. V letu 2015 letu je prevajal na 152 obravnavah in prevedel približno milijon znakov besedil.

VSI JEZIKI
Akademija za sodne tolmače
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)