Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

Hrvaščina – PASTI PREVAJANJA V HRVAŠKEM IN SRBSKEM JEZIKU


Veris, Stegne 7


Jezik: Hrvaščina
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: petek, 29.11.2019 9.00-15.00
Lokacija: Veris, Stegne 7
Začetek: petek, 29.11.2019 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure (1 pedagoška ura je 45 minut)

Popusti:

Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust.

Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust.

Študentom, upokojencem in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

Dr. Božica Kitičić Prunč, v Zagrebu rojena prevajalka, je šolanje do zaključene magistrske stopnje končala na Univerzi v Zagrebu (študij slavistike in anglistike), leta 1983 pa je na Univerzi v Ljubljani zaključila doktorski študij slovenske književnosti. Lektorica, prevajaka in tolmačka za hrvaščino je na Univerzi v Gradcu predavala tudi slovensko književnost in delovala kot konferenčna prevajalka. V Zagrebu je pet let vodila usposabljanje za konferenčno prevajanje za jezikovno kombinacijo hrvaščina-nemščina za EMCI (European Masters for Conference Interpreting). V Sloveniji je izvedla več izobraževanj za sodne tolmače za kombinacijo slovenščina-bosanščina-črnogorščina-hrvaščina-srbščina. Aktivno prevaja vse te jezike in nemščino, pa tudi umetniške tekste za gledališče.
Tolmači in prevaja za vlade Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Nemčije ter številne mednarodne ustanove in podjetja. Je članica avstrijskega prevajalskega združenja UNIVERSITAS.

Seminar bo osredotočen na probleme pri prevajanju iz slovenščine v hrvaščino in srbščino.
Prvi dve šolski uri:
Kaj se je po razpadu Jugoslavije zgodilo s srbohrvaščino? Kakšen fenomen je sploh to? Gre za nove jezike ali novo urejanje policentričnega jezika? Kaj je to policentričnost? Navedli bomo primere iz drugih jezikov in kratko predstavili mnenja stroke (Snježana Kordić, Pranjković). Kaj je to bosanski standardni jezik? Kaj vemo o črnogorščini?
Pogledali si bomo nekaj stavkov v vsakem od teh štirih jezikov, udeleženci pa naj bi sami ugotovili, za kateri jezik gre.
Kje so problemi? Kaj to pomeni za sodne tolmače. Kaj je z dvema novima grafemoma?
Obravnavali bomo problem purizma – posebno v slovenščini, deloma pa tudi v hrvaščini, in posledice purizma za prevajanje.
Posvetili se bomo problemu prevajanja med podobnimi jeziki. Zaradi homonimije (enakozvočnica, toda večpomenskost) je nemogoče prevajati brez konteksta. Zapeljivost homonimije bomo ponazorili s primeri.
Novi hrvaški purizem zaznamuje metoda „sposodi pri sosedu“. Kdo si je kaj sposodil in pri kom?

Drugi dve šolski uri:
„Hoćemo li da dijelimo pola-pola ili bratski?“
Obravnavali bomo dedno pravo in terminologijo v hrvaščini in srbščini ter si pogledali primere oporok in dedovanja sploh. Kje so največje težave? Za katero terminologijo bi bilo nujno napraviti svoj glosarček (besede za sorodnike – brat od strica, zaova, jetrva, šogorica).
Udeleženci bodo dobili tekste, na podlagi katerih bomo poskušali ugotoviti, na kaj je treba biti posebno pozoren.
Glosar z najbolj problematičnimi besedami bo del izročka.
Ukvarjali se bomo tudi s pogodbami (za nepremičnine) in poslovnimi dogovori.
Poiskali smo pravno terminologijo, ki zahteva posebno pozornost (tolmačenje/tumačenje, sodelovanje/sudjelovanje in podobno)

Tretji del:

Pri izvršbi bomo izhajali iz tekstov in primerov (razlike, ki nas tako zapeljivo peljejo v napačno smer: izvršba/ovrha/zaplena). Opozorili bomo na primere napačnih prevodov iz sodne prakse, kot je:

Zbog toga što je letvom udario ljubimca i slomio mu rebro dobio je novčanu kaznu i godinu dana uslovno na tri godine.

Pri prevajanju v srbščino bomo posebej opozorili na imena (zapis tujih lastnih in zemljepisnih imen). Ukvarjali se bomo tudi z uporabo cirilice.
Udeleženci bodo s prevajanjem posameznih krajših stavkov sodelovali tudi sami. Poleg tega lahko že pred seminarjem sporočijo svoja vprašanja, pripombe in predloge.

Z udeležbo na seminarju pridobite potrdilo o izobraževanju za sodne tolmače.

HRVAŠČINA, SRBŠČINA Akademija za prevajalce
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)