Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

- – Osnove prava za prevajalce in sodne tolmače


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: -
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: torek, 30. 9. 2014, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d. o. o. , Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: torek, 30. 9. 2014, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR*pedagoške ure


Vsebina


Namen seminarja je spoznati temeljne sestavine pravnega sistema, predvsem slovenskega,ter ga primerjati z drugimi svetovnimi pravnimi sistemi. Ukvarjali se bomo z vprašanjem, ali prevode prilagajati slovenskemu sistemu ali sistemu države, na katero se besedilo navezuje. V prvem sklopu se udeleženci seminarja tako seznanijo z vrstami ter značilnostmi pravnih aktov, pravnih razmerij in pravnih virov ter njihovo bistveno vsebino.

Drugi sklop prinaša spoznavanje najbolj značilnih pravnih postopkov v tem sistemu ter posameznih pravnih panog ter njihovih podpanog v okviru sistemizacije prava. Udeleženci bodo spoznali tudi, kako je pravo primerjalno razdeljeno na pravne družine in poddružine v globalnem smislu. Spoznali pa bomo tudi osnovne pravne pojme.

V tretjem sklopu bomo ugotavljali, od kod izvira večina napak lingvistov, ki prevajajo pravna besedila, in se seznanili z nekaterimi temeljnimi problemi prevajanja pravnih besedil. Spoznali bomo primerne in zanesljive vire informacij, na katere se lahko prevajalec opre (slovarji, spletne povezave, državne službe in institucije itd.).

Predavatelj vam bo na voljo za vsa vprašanja in pomoč pri reševanju konkretnih prevajalskih problemov, s katerimi se srečujete pri svojem delu. Vprašanja lahko pošljete na izobrazevanje@veris.si, najpozneje do 18. 9. 2014.

*Seminar je namenjen vsem prevajalcem pravnih besedil, ne glede na jezik, poudarjamo pa, da bodo določene teme zaradi lažje ponazoritve obravnavane na angleških primerih.

 

 

Predavatelj


Dr. Marko Novak (univ. dipl. iur.) je izredni profesor za filozofijo in teorijo prava ter ustavno pravo na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici ter Fakulteti za management in pravo Ljubljana. Največ se ukvarja s področjem teorije prava, ustavnim pravom, angleško pravno terminologijo in pravno zgodovino. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov ter knjig, objavljenih doma in v tujini. Magistrski študij je opravil v ZDA (Georgetown University),poleg tega pa je tudi sodni tolmač za angleški jezik z več kot desetletnimi izkušnjami prevajanja pravnih besedil na slovenskem Ustavnem sodišču. Od leta 2012 je član Sodnega sveta RS.

VSI JEZIKI
Akademija za sodne tolmače
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)