Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

Slovene – OBLIKOSLOVNI IN PRAVOPISNI OREHI


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: Slovene
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: sreda, 16. 12. 2015, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d. o. o. , Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: sreda, 16. 12. 2015, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure

Vsebina


Na delavnici pred letom dni smo trli oblikoskladenjske oreščke in orehe, tokrat pa bomo poskusili streti nekaj oblikoslovnih, pravopisnih in morda še kakšnega besedotvornega. Poigrali se bomo s sklanjatvami in besedotvorjem prevzetih besed, ki jih v slovenščino prevzemamo v izvirni pisni obliki ali pa se v njih zaradi tujega izvora pojavljajo za slovenščino neobičajni samoglasniški ali soglasniški sklopi; dotaknili se bomo tudi težjih primerov sklanjanja tujih lastnih imen in tvorjenja svojilnih pridevnikov iz njih. Poleg prevzetega se bomo ukvarjali tudi s slovenskim besedjem in opozorili na nekatere sklanjatvene posebnosti. Vprašali se bomo, na primer, katerega spola so pridevniki ob samostalnikih, ki lahko označujejo osebe tako moškega kot ženskega naravnega spola; dotaknili se bomo množilnih in ločilnih števnikov ter pojasnili, kaj je kolektivna svojina in kako se izraža v jeziku. Med pravopisnimi temami pa bomo med drugimi odprli večno vprašanje uporabe velike ali male začetnice pri imenih inštitucij, dokumentov ipd.

Predavateljica


dr. Nataša Hribar

Dr. Nataša Hribar je leta 2000 diplomirala iz slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Istega leta se je zaposlila kot asistentka za slovenščino na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani. Leta 2003 je magistrirala in leta 2007 doktorirala. Intenzivno se ukvarja s poučevanjem tujcev v Sloveniji, v letih 2011–2015 je kot docentka za slovenski jezik kot drugi slovanski jezik gostovala na Panevropski univerzi v Banja Luki, Bosna in Hercegovina, trenutno pa je zaposlena kot lektorica za slovenski jezik na Inštitutu za slavistiko Univerze Alpe-Adria v Celovcu v Avstriji. Od leta 2008 v reviji Pravna praksa tedensko objavlja jezikovne kotičke, sodelovala je v oddaji Minute za jezik, ki so jo predvajali na TV Slovenija 1, s Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik Filozofske fakulete v Ljubljani pa sodeluje tudi kot recenzentka učbenikov in slovničnih priročnikov.

 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)