French – O sintaktičnih in leksikalno-terminoloških posebnostih pisne francoščine


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: French
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: sreda, 20. 6. 2016, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d. o. o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: sreda, 20. 6. 2016, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoških ur

Vsebina


Seminar je zamišljen kot delavnica z dejavnim sodelovanjem in prispevkom sodelujočih.
V prvem sklopu se bomo ukvarjali z jezikovnimi in slogovnimi posebnostmi različnih struktur, ki so značilne zlasti za bolj formalne oblike komuniciranja, ter jezikovnimi razlikami med formalnim in neformalnim tipom komuniciranja. To je zlasti pomembno, ker vedno večji delež komunikacije pripada neke vrste vmesnemu oz. hibridnemu tipu komuniciranja, ki se je razvil s široko uporabo elektronske pošte (eliptične strukture, strukture blizu govorjeni komunikaciji).

V drugem sklopu bo poudarek na nekaterih posebnostih francoske frazeologije, zlasti na kolokacijah, idiomatičnih konstrukcijah in terminoloških zvezah na različnih ravneh in v različnih oblikah pisnega komuniciranja.

V obravnavo bomo v obeh sklopih pritegnili kontrastivne francosko-slovenske vidike in se posebej posvečali vprašanjem, ki se zastavljajo pri prevajanju v francoščino, deloma pa tudi v slovenščino.

Predavatelj


Dr. Gregor Perko

Izredni profesor francoskega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Poučuje na oddelku za romanske jezike in književnosti in oddelku za prevajalstvo. Znanstveno in strokovno se ukvarja zlasti z morfologijo, leksikologijo in terminologijo. Je tudi avtor oz. soavtor splošnih dvojezičnih slovarjev in visokošolskih učbenikov.

Opomba


Seminar je bil sprva načrtovan za 12. 4. 2016, a smo ga zaradi bolezni predavatelja prestavili na 1. 6. 2016.

 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)
WORKPLACE SLOVENIAN
Tea Kačar
6* 27. 9. 2019 175 EUR apply SLOVENŠČINA Seminarji in delavnice
NEMŠKI PRAVNI JEZIK
mag. Marina Einspieler-Siegert
6* 18. 10. 2019 175 EUR apply NEMŠČINA Akademija za sodne tolmače
ANGLEŠKI PRAVNI JEZIK: GOSPODARSKO IN DEDNO PRAVO TER IZOBRAŽEVANJE
Jasna Uršič
6* 8. 11. 2019 175 EUR apply ANGLEŠČINA Akademija za sodne tolmače
GOSPODARSKE DRUŽBE V ITALIJI IN SLOVENIJI: PODOBNOSTI IN RAZLIKE
doc. dr. Sandro Paolucci
6* 22. 11. 2019 175 EUR apply ITALIJANŠČINA Akademija za sodne tolmače