Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

Slovene – NOVOSTI V SLOVENSKEM JEZIKU


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: Slovene
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 14. 12. 2017, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: četrtek, 14. 12. 2017, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure (1 pedagoška ura je 45 minut)

Popusti:

  • Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust.
  • Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust.
  • Študentom, upokojencem in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

 

 

Vsebina

 

Novosti v slovenskem jeziku bodo obravnavane v okviru (1) sprememb pravil slovenskega pravopisa, (2) sprememb pravil pisnega sporazumevanja ter (3) prevedenih besedil.

(1) Osrednji del izobraževanja bo posvečen predstavitvi novosti v slovenskem jeziku, ki se kažejo v spremenjenih pravilih slovenskega pravopisa in so že zabeležene v ePravopisu, in predstavitvi novosti, za katere so spremembe predvidene ali pa raba kaže na potrebo po ponovnem premisleku o smiselnosti do zdaj veljavnih pravil. Med drugim se bomo ukvarjali s spremembami, ki se dotikajo:

• rabe velike in male začetnice,
• rabe ločil, tudi nove rabe podčrtaja (avtorice_ji),
• zapisa medponskoobrazilnih zloženk oz. besednih zvez (evroobmočje, daj-dam logika),
• zapisa prirednih zloženk (kupoprodaja),
• vezljivosti.

(2) V nadaljevanju se bomo posvetili za slovenščino zelo nedoločenim pravilom pisnega sporazumevanja, ki v zadnjih letih doživlja velike spremembe.

(3) V naslednjem sklopu pa si bomo ogledali nekaj prevajalskih problemov, ki se dotikajo predvsem skladnje in leksikalnih novosti.

Izobraževanje je zasnovano v želji po čim večji interakciji med udeleženci in predavateljem, zato vse udeležence prosimo, da sporočite najbolj aktualne jezikovne težave, s katerimi se srečujete. V želji po čim bolj učinkoviti izvedbi tega dela vas prosimo, da svoje predloge sporočite do 8. 12. 2017, in sicer na elektronski naslov: izobrazevanje@veris.si.

Predavatelj:

dr. Boris Kern


Doc. dr. Boris Kern je jezikoslovec, ki se ukvarja z besedotvorjem, leksikologijo, leksikografijo, pravopisom ter slovenščino kot drugim in tujim jezikom. Je soavtor Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika (2012) in druge, dopolnjene izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika (2014), sourednik nastajajočega eSSKJ-ja in sodelavec pri ePravopisu. V pripravi je avtorjeva monografija Stopenjsko besedotvorje: na primeru glagolov čutnega zaznavanja, ki je izšla avgusta 2017.


 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)