German – NEMŠKI PRAVNI JEZIK – PRIPOROČILA ZA PREVAJALCE IN SODNE TOLMAČE


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: German
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 15. 10. 2015, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d. o. o. , Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: četrtek, 15. 10. 2015, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure

Vsebina


Seminar je namenjen seznanitvi udeležencev s konkretnimi problemi pri prevajanju pravnih besedil, s katerimi se srečujejo odvetniki in prevajalci pri svojem delu. Opozorili bomo na pomembnost natančnega izražanja pri prevajanju pravnih besedil in izogibanja prevajanju po prenesenem pomenu ali smislu.

Predstavili bomo tudi značilnosti pravnega sistema, jezika in slogovnega izražanja, kar vse vpliva na pravilno prevajanje pravnih besedil. Posvetili se bomo tudi slogovnim in slovničnim značilnostim izražanja, značilnim za nemški pravni jezik. Vse navedeno bodo udeleženci seminarja spoznali tudi na konkretnih primerih iz odvetniške prakse.

Zadnji del seminarja bo namenjen seznanitvi z bistvenimi elementi razvoja nemškega in avstrijskega pravnega sistema – germanskih pravnih sistemov, ki sta slovenskemu najbližja. Predstavili bomo tudi nekatere jezikovne značilnosti, ki izhajajo iz relativno ločenega razvoja navedenih dveh pravnih sistemov in ki so lahko pomembne pri prevajanju pravnih besedil.

Predavatelj


mag. Andrej Andrić, LL. M.

Magister prava Andrej Andrić je odvetnik iz Odvetniške družbe Andrić v Ljubljani ter sodno zapriseženi prevajalec in tolmač za nemški jezik. V odvetniški družbi se ukvarja z gospodarskim pravom, predvsem s korporacijskim, gradbenim in nepremičninskim pravom ter pravom elektronskih komunikacij, pa tudi s civilnim pravom, kolikor je to povezano z navedenimi ožjimi pravnimi področji. Po dodiplomskem študiju na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je končal magistrski študij (LL. M.) s področja gospodarskega prava na Ruprecht-Karlovi univerzi v Heidelbergu (Nemčija).Zaradi veliko nemških in avstrijskih strank ter sodelovanja pri številnih čezmejnih pravnih projektih pri svojem delu praktično vsak dan uporablja nemščino, prav tako pa pogosto prevaja oziroma tolmači za slovenska sodišča.
NEMŠČINA
Akademija za sodne tolmače
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)
ANGLEŠKI PRAVNI JEZIK: GOSPODARSKO IN DEDNO PRAVO TER IZOBRAŽEVANJE
Jasna Uršič
6* 8. 11. 2019 175 EUR apply ANGLEŠČINA Akademija za sodne tolmače
GOSPODARSKE DRUŽBE V ITALIJI IN SLOVENIJI: PODOBNOSTI IN RAZLIKE
doc. dr. Sandro Paolucci
6* 22. 11. 2019 175 EUR apply ITALIJANŠČINA Akademija za sodne tolmače
PASTI PREVAJANJA V HRVAŠKEM IN SRBSKEM JEZIKU
dr. Božica Kitičić Prunč.
6* 29.11.2019 175,00 EUR apply HRVAŠČINA, SRBŠČINA Akademija za prevajalce
SKRIVNOSTI SLOVNICE KOT POMOČ PRI PREVAJANJU: MED FRANCOŠČINO IN SLOVENŠČINO
prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar
6* 6.12.2019 175,00 EUR apply FRANCOŠČINA  Akademija za prevajalce