German – NEMŠKI PRAVNI JEZIK: MEDNARODNO ZAPROSILO ZA PRAVNO POMOČ V KAZENSKIH ZADEVAH


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: German
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 11.1.2018, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: četrtek, 11.1.2018, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure (1 pedagoška ura je 45 minut)

Popusti:

  • Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust.
  • Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust.
  • Študentom, upokojencem in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust.
Popusti se med seboj ne seštevajo.

Vsebina


Pravni jezik je za prevajalce in tolmače svojevrsten izziv že v maternem jeziku, kaj šele pri prevajanju v tuje jezike. Nemščina pa je še poseben izziv zaradi razlik v avstrijskem in nemškem pravosodju in sodnem jeziku. Dodaten izziv pa predstavlja velika odgovornost pri prevajanju listin v sklopu meddržavnih zaprosil za pravno pomoč, saj lahko vsaka napaka hudo prizadene ljudi, ki so se morda po krivem znašli v sodnih mlinih. Zato se bomo na tej delavnici posvetili izključno navedeni tematiki.

Delavnica bo usmerjena v prevajanje kazenskih vzorčnih besedil, ki so pogosto sestavni del mednarodnega sodelovanja pravosodnih organov, na primer sklepa o pridržanju na podlagi mednarodne tiralice, odredbe izročitvenega pripora, odredbe hišne preiskave, prošnje za zaslišanje osumljenca in pravnega pouka ter dokumentov v zvezi s trgovino s prepovedanimi drogami (nadzor nad telekomunikacijskimi sporočili, sledenje, navidezni odkup …).

Na delavnici bomo obravnavali konkretne primere na podlagi izvirnih slovenskih in nemških/avstrijskih listin. Zamišljena je kot interaktivno sodelovanje udeležencev seminarja s skupnim iskanjem terminoloških rešitev za prevode v nemški oziroma slovenski jezik.


Predavateljica:

Marina Einspieler-Siegert


Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana germanistka in slavistka. Ima večletne izkušnje kot lektorica za nemški poslovni jezik na EF v Ljubljani in lektorica za slovenski poslovni jezik na Alpe Adria Universität v Celovcu. Je certificirana sodna tolmačka za slovenski jezik pri deželnem sodišču v Celovcu. Vodila je številne seminarje za bivši OST, DZTP in Veris. Do sredine leta 2016 je bila direktorica Slovenske gospodarske zveze v Celovcu in ob tem imela vsa leta prevajalski biro. Kot koroška Slovenka živi v dvojezični občini Bilčovs/Ludmannsdorf ter se največ ukvarja s prevajanjem in tolmačenjem za policijo, sodišča in notarje/odvetnike, poleg tega pa še s poslovnim svetovanjem in organizacijo poslovnih dogodkov.


NEMŠČINA Akademija za sodne tolmače
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)
NEMŠKI PRAVNI JEZIK
mag. Marina Einspieler-Siegert
6* 13. 12. 2019 175 EUR apply NEMŠČINA Akademija za sodne tolmače
GOSPODARSKE DRUŽBE V ITALIJI IN SLOVENIJI: PODOBNOSTI IN RAZLIKE
doc. dr. Sandro Paolucci
6* 22. 11. 2019 175 EUR apply ITALIJANŠČINA Akademija za sodne tolmače
PASTI PREVAJANJA V HRVAŠKEM IN SRBSKEM JEZIKU
dr. Božica Kitičić Prunč.
6* 29.11.2019 175,00 EUR apply HRVAŠČINA, SRBŠČINA Akademija za prevajalce
SKRIVNOSTI SLOVNICE KOT POMOČ PRI PREVAJANJU: MED FRANCOŠČINO IN SLOVENŠČINO
prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar
6* 6.12.2019 175,00 EUR apply FRANCOŠČINA  Akademija za prevajalce