English – NAJPOGOSTEJŠE POGODBE MED DRUŽBAMI V GOSPODARSKEM PROMETU


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: English
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: petek, 2. 10. 2015, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d. o. o. , Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: petek, 2. 10. 2015, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure


Vsebina


Udeleženci se bodo seznanili z najpogostejšimi pogodbami, ki se uporabljajo pri opravljanju gospodarskih dejavnosti med družbami.

Poudarek bo na praktičnem delu z besedili in pravni terminologiji, specifični za posamezne pogodbene tipe.

Osredotočili se bomo na pogodbe, ki jih v zadnjih letih najpogosteje sklepajo pravne osebe, kot so med drugim:
- skupni podjem,
- prevzem in pripojitev,
- nabavna pogodba,
- distribucijska pogodba,
- pogodba o pogodbeni proizvodnji,
- licenčna pogodba,
- najem poslovnih prostorov,
- pogodba o prodaji poslovnega deleža.

Praktični primeri besedil pogodb bodo pripravljeni v angleškem oziroma slovenskem jeziku. Udeleženci bodo besedila samostojno prevajali, prevode pa bomo skupaj analizirali.

Če bi želeli obravnavati konkreten primer iz svoje prakse, so vaša besedila dobrodošla. Pošljete jih lahko na naslov: izobrazevanje@veris.si.

Predavatelja


mag. Tatjana Andoljšek, LL. M.

Tatjana Andoljšek je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1998 in magistrirala (LL.M.) na Pravni fakulteti Univerze Cambridge v Veliki Britaniji leta 1999. Od leta 2001 je stalni sodni tolmač za angleški jezik. Od takrat tudi redno prevaja za različne državne organe, sodišče in odvetniške družbe. Po opravljenem pravosodnem izpitu je nadaljevala večletno delo v dveh večjih farmacevtskih družbah z mednarodnim poslovanjem. V okviru prve je eno leto delala v evropskem oddelku povezane družbe skupine v Nemčiji. Izkušnje ima z besedili na področju intelektualne lastnine, mednarodnih transakcij, mednarodnega pogodbenega prava, delovnega prava, konkurenčnega prava, statusnopravnih vprašanj upravljanja povezanih družb in prava farmacevtske regulative – večinoma v angleškem jeziku, deloma pa tudi v nemškem. Tatjana Andoljšek dela kot odvetnica v svoji pisarni Odvetniška pisarna Andoljšek, d. o. o., v Ljubljani in odvetniški pisarni Opam Law Sarl v Luksemburgu.

Klemen Mir
Klemen Mir je univerzitetni diplomirani pravnik in partner za davke v Odvetniški pisarni Andoljšek, d. o. o., hkrati pa vodi področje davkov v luksemburški družbi Opam Law Sarl. Izkušnje si je pridobil med delom za dve od največjih svetovalnih podjetij na svetu ter s stalnim prevajanjem iz angleščine v slovenščino in obratno.

ANGLEŠČINA
Akademija za sodne tolmače
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)
NEMŠKI PRAVNI JEZIK
mag. Marina Einspieler-Siegert
6* 13. 12. 2019 175 EUR apply NEMŠČINA Akademija za sodne tolmače
GOSPODARSKE DRUŽBE V ITALIJI IN SLOVENIJI: PODOBNOSTI IN RAZLIKE
doc. dr. Sandro Paolucci
6* 22. 11. 2019 175 EUR apply ITALIJANŠČINA Akademija za sodne tolmače
PASTI PREVAJANJA V HRVAŠKEM IN SRBSKEM JEZIKU
dr. Božica Kitičić Prunč.
6* 29.11.2019 175,00 EUR apply HRVAŠČINA, SRBŠČINA Akademija za prevajalce
SKRIVNOSTI SLOVNICE KOT POMOČ PRI PREVAJANJU: MED FRANCOŠČINO IN SLOVENŠČINO
prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar
6* 6.12.2019 175,00 EUR apply FRANCOŠČINA  Akademija za prevajalce