Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

Slovene – MED PREDPISOM IN RABO V SLOVENŠČINI


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: Slovene
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 6. 12. 2018, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: četrtek, 6. 12. 2018, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure (1 pedagoška ura je 45 minut)

Popusti:
  • Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust.
  •  Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust.
  • Študentom, upokojencem in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust.
Popusti se med seboj ne seštevajo.

 

Vsebina


Normativni slovarski priročniki za slovenščino izhajajo v precejšnjih časovnih presledkih, zato je nemogoče pričakovati, da bodo normativni predpisi zaobjeli tudi nekatere novejše pojave.

Na izobraževanju se bomo seznanili z različnimi normativnimi usmeritvami v obstoječih slovarjih, opredelili problematična mesta, v nadaljevanju pa si bomo ogledali nekaj novejših jezikovnih pojavov, pri katerih bi v prihodnje pričakovali drugačna normativna napotila. 
  
Posebna pozornost bo namenjena sinonimiji ter nekaterim pravopisnim in besedotvornim zadregam. Prikazani bodo tudi izbrani prevajalski problemi, ki se dotikajo predvsem skladnje, leksikalnih novosti in pa novosti, ki so povezane s spremenjenimi družbenimi razmerami.

Izobraževanje je zasnovano v želji po čim večji interakciji med udeleženkami, udeleženci in predavateljem, zato vse lepo prosimo, da sporočite najbolj pereče jezikovne težave, s katerimi se srečujete. Za kar najučinkovitejšo  izvedbo tega dela vas prosimo, da svoje predloge sporočite do 30. 11. 2018, in sicer na elektronski naslov: izobrazevanje@veris.si.

 

Predavatelj:


dr. Boris Kern


Doc. dr. Boris Kern je jezikoslovec, ki se ukvarja z besedotvorjem, leksikologijo, leksikografijo, pravopisom ter slovenščino kot drugim in tujim jezikom. Je soavtor Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika (2012) in druge, dopolnjene izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika (2014), nastajajočih rastočih slovarjev, tj. eSSKJ-ja in ePravopisa. Leta 2017 je pri založbi ZRC SAZU izšla avtorjeva monografija Stopenjsko besedotvorje: na primeru glagolov čutnega zaznavanja.

 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)