Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

- – KONSEKUTIVNO TOLMAČENJE SKOZI PRAKTIČNE VAJE


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: -
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: petek, 27. 3. 2015, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d. o. o. , Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: petek, 27. 3. 2015, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure

Vsebina


Delavnico bomo začeli s krajšim teoretičnim uvodom, v katerem bomo odgovorili na vprašanja, zakaj, kaj in kako lahko vadimo, da bi utrdili različne veščine, ki so pomembne pri konsekutivnem tolmačenju, in sicer od javnega nastopanja, govora in artikulacije do kritičnega in pozornega poslušanja, tehnik zapisovanja in podajanja končnega prevoda v ciljnem jeziku.

Pretežni del seminarja bodo predstavljale konkretne praktične vaje za utrditev teh veščin, oblikovane na podlagi dolgoletnih izkušenj praktikov in učiteljev tolmačenja, pa tudi dognanj najnovejših raziskav tolmačenja, ki zagovarjajo pomen usmerjenih vaj in ozaveščanja posameznih procesov pri tolmačenju. Vaje bomo najprej izvedli v slovenščini, nato pa bomo prešli na dejansko tolmačenje iz tujega jezika v slovenščino. Obenem bodo udeleženci prejeli tudi nekaj nasvetov in napotkov za samostojno delo, tudi z vidika priprave na konsekutivno tolmačenje.

Vaje so ključni pogoj za usvojitev katere koli veščine in enako velja tudi za konsekutivno tolmačenje, kjer je obvladovanje spretnosti in ohranjanje vrhunske tolmaške kondicije nujno tudi oz. še posebno v časih, ko je povpraševanja po tovrstnih storitvah morda manj kot običajno. V takšnih obdobjih nam zelo prav pridejo različni triki in praktične vaje, s katerimi se tolmači tudi po morebitni pavzi znova ogrejemo in poskrbimo za dobro kondicijsko pripravljenost na tolmaško nalogo. Delavnica je tako primerna za vse, ki želijo obnoviti, utrditi in izpiliti svoje veščine konsekutivnega tolmačenja ter poskrbeti za ustrezno tolmaško kondicijo, naj gre za tolmače, prevajalce in druge jezikovne delavce, ki se s tolmačenjem srečujejo le občasno, pa tudi sodne tolmače. (Vaje bodo splošne in se jih da izvajati v različnih jezikih, na delavnici bosta prednost imeli angleščina in francoščina, odvisno od jezikovne kombinacije in želja udeležencev pa lahko dodamo tudi druge (italijanščina, španščina, nemščina).)


Program
1. del
- uvod: zakaj, kaj in kako vaditi;
- veščine javnega nastopanja;
- aktivno poslušanje: vaje sl-sl, tj-sl;
- prepoznavanje strukture govorov: vaje sl-sl, tj-sl;

2. del
- tehnike pomnjenja in vaje;
- zapiski: kaj, kam in kako?
    - splošna načela;
    - znakci vs. okrajšave;
- vaje iz zapisovanja > podajanja;

3. del
- širjenje besedišča in terminološka pripravljenost;
- vaje na konkretnih govorih različnih dolžin (na podlagi javnih baz govorov).

Predavateljica


mag. Jana Zidar Forte je po študiju prevajanja na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete UL, smer angleščina - francoščina, na istem oddelku končala tudi magistrski študij konferenčnega tolmačenja. Sprva je delala kot samostojna prevajalka in tolmačka. Leta 2011 se je vrnila na Oddelek za prevajalstvo FF kot mlada raziskovalka in študentka doktorskega študija, v okviru katerega pripravlja nalogo o značilnostih jezika pri simultanem tolmačenju. Raziskovalno zanimanje za tolmačenje dopolnjuje z zanimanjem za poučevanje tolmačenja. Tako se je udeležila več izobraževanj in seminarjev s področja usposabljanja tolmačev (seminar za učitelje tolmačenja pri Evropski službi za tolmačenje SCIC, seminarji v okviru Mednarodnega združenja konferenčnih tolmačev AIIC in evropske mreže programov konferenčnega tolmačenja EMCI). Od leta 2011 tudi poučuje konsekutivno in simultano tolmačenje iz angleščine in francoščine v slovenščino na magistrskem študijskem programu Konferenčno tolmačenje na FF. O svojem raziskovalnem delu na področju tolmačeslovja objavlja prispevke ter jih predstavlja na jezikoslovnih in prevodoslovnih (tolmačeslovnih) srečanjih in kongresih doma in v tujini. Kot svobodna tolmačka je akreditirana pri institucijah EU in dejavno tolmači, v zadnjem času zlasti na slovenskem trgu. V poklicne in akademske tolmaške kroge se dejavno vključuje tudi na družabnih omrežjih.

TOLMAČENJE
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)