Italian – KAZENSKI POSTOPEK V ITALIJI: RAZLIKE IN PODOBNOSTI S SLOVENSKIM SISTEMOM TER PREVAJALSKE STRATEGIJE


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: Italian
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6 pedagoških ur
Velikost skupine: -
Termin: petek, 7. 6. 2019, 9.00 do 15.00
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: petek, 7. 6. 2019, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR **Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust. Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust. Študentom in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust. Popusti se med seboj ne seštevajo.

Opis


I. del
- Zgodovinski oris in razvoj italijanskega kazenskega postopka;-
- Prehod iz nekdanjega inkvizitornega sistema v/do sedanji obtožni sistem.
– Redni kazenski postopek v Italiji; Faze rednem kazenskem postopku: predhodna preiskava, javna razprava, odločitev (oprostilne sodbe in obsodilne obsodbe); redna in izredna pravna sredstva
– Spremembe italijanskega kazenskega zakonika iz leta 1989, s poudarkom na spremembah v letu 2017, 2018 (t.i. Reforma Orlando, n.pr. dodatne garancije/zaščite v primeru prisluškovanja, povečane kazni za nekatera kazniva dejanja) in 2019 (posebej : sprememba o skrajšnjem postopku ter kontroverzna reforma silobran ) ;
– Posebni kazenski postopki v Italiji (skrajšnj postopek, hiter postopek i.t.n.) in njihova pomembna vloga v italijanski kazenski ureditvi.

II. del:
– Glavne razlike med italijanskim in slovenskim kazenskim postopkom;
– Razprava o terminologiji in ustreznicah (n.pr.: prejskovalni sodnik = giudice istruttore ali giudice per le indagini preliminari?; kaznivo dejanje = reato ali delitto? Pripor = carcerazione preventiva ali custodia cautelare? Višje sodišče = Tribunale Superiore ali Corte d'Appello i.t.n.).

III. del
– Uporaba različnih prevajalskih strategij pri prevajanju in tolmačenju. Uporaba različne prevajalske strategije glede na tipologijo (normativnih pravnih besedil, pojasnjevalnih ali informativnih pravnih besedil) in funkcija prevoda.
- Nekateri konkretni primeri. Prevajanje, analiza in razprava o nekaterih pravnih aktih, posebej nekateri sodni akti kot obtožnice, sodbe, pritožbe i.t.n.)


Predavatelj


Sandro Paolucci


Sandro Paolucci je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Perugi v Italiji. Doktoriral je na področju prevodoslovja na Oddelku za prevajalstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani kjer uči Prevajanje pravnih in ekonomskih besedil slo – it ter Pravno prevajanje. Je zunanji sodelavec na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava Italijansko pravno terminologijo. Je soavtor štirih univerzitetnih učbenikov s področja italijanskega poslovnega jezika (Argomenti di italiano commerciale; L'italiano per le relazioni commerciali; L'italiano nella gestione e comunicazione aziendale; L'Italiano per le Aziende), ki jih je izdala Ekonomska fakulteta, ter avtor različnih strokovnih člankov s področja prava, pravnega in poslovnega jezika ter prevodoslovja. 

ITALIJANŠČINA Akademija za sodne tolamče
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)
NEMŠKI PRAVNI JEZIK
mag. Marina Einspieler-Siegert
6* 13. 12. 2019 175 EUR apply NEMŠČINA Akademija za sodne tolmače
GOSPODARSKE DRUŽBE V ITALIJI IN SLOVENIJI: PODOBNOSTI IN RAZLIKE
doc. dr. Sandro Paolucci
6* 22. 11. 2019 175 EUR apply ITALIJANŠČINA Akademija za sodne tolmače
PASTI PREVAJANJA V HRVAŠKEM IN SRBSKEM JEZIKU
dr. Božica Kitičić Prunč.
6* 29.11.2019 175,00 EUR apply HRVAŠČINA, SRBŠČINA Akademija za prevajalce
SKRIVNOSTI SLOVNICE KOT POMOČ PRI PREVAJANJU: MED FRANCOŠČINO IN SLOVENŠČINO
prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar
6* 6.12.2019 175,00 EUR apply FRANCOŠČINA  Akademija za prevajalce