Italian – JEZIK ITALIJANSKEGA POSLOVNEGA OKOLJA


-


Jezik: Italian
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6
Velikost skupine: -
Termin: 20.10.2011, 9.30-15.30
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: 20.10. at 9.30
Cena z DDV: 200,00 EUR * 

 

*Za zgodnje prijave (vsaj tri tedne pred izvedbo seminarja) priznamo 5-odstotni popust. Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust. Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust. Študentom in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust. Popusti se med seboj ne seštevajo.


Opis seminarja


Seminar je razdeljen na tri dele. V prvem delu bo poudarek na besedišču, značilnem za poslovanje podjetij (podjetnik; podjetništvo; samostojni podjetnik; vrste podjetij itn.) in gospodarskih družb (osebne družbe; kapitalske družbe; organi gospodarskih družb itn.). Drugi del bo namenjen besedišču, povezanemu z vrednostnimi papirji (vrste vrednostnih papirjev; dematerializacija itn.) in bančnim poslovanjem (depoziti; krediti itn). Tretji del se bo osredinjal na nekatere značilnosti italijanske poslovne korespondence v primerjavi s slovenskimi poslovnimi dopisi: periferni in osrednji del sporočila; okrajšave; tujke; zaimki; pasiv; nominalizacija; elementi za navezovanje na predhodne in naslednje dele besedila; prvine za izražanje osebnega odnosa do vsebine sporočila.

Predavateljica


dr. Nives Lenassi
predavateljica poslovnega italijanskega jezika na Ekonomski fakulteti v Ljubljani

Mag. Nives Lenassi poučuje italijanski jezik od leta 1986. Poklicno pot je začela na Oddelku za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, od 1995 pa je predavateljica poslovnega italijanskega jezika na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V letih od 1998 do 2000 je kot zunanja sodelavka poučevala tudi enega od predmetov na Oddelku za prevajanje Filozofske fakultete. Je soavtorica štirih učbenikov za poslovni italijanski jezik, ki so izšli na Ekonomski fakulteti: Argomenti d'italiano commerciale, L'italiano per le relazioni commerciali, Affari in italiano in L'italiano nella gestione e comunicazione aziendale.

 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)
NEMŠKI PRAVNI JEZIK
mag. Marina Einspieler-Siegert
6* 13. 12. 2019 175 EUR apply NEMŠČINA Akademija za sodne tolmače
GOSPODARSKE DRUŽBE V ITALIJI IN SLOVENIJI: PODOBNOSTI IN RAZLIKE
doc. dr. Sandro Paolucci
6* 22. 11. 2019 175 EUR apply ITALIJANŠČINA Akademija za sodne tolmače
PASTI PREVAJANJA V HRVAŠKEM IN SRBSKEM JEZIKU
dr. Božica Kitičić Prunč.
6* 29.11.2019 175,00 EUR apply HRVAŠČINA, SRBŠČINA Akademija za prevajalce
SKRIVNOSTI SLOVNICE KOT POMOČ PRI PREVAJANJU: MED FRANCOŠČINO IN SLOVENŠČINO
prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar
6* 6.12.2019 175,00 EUR apply FRANCOŠČINA  Akademija za prevajalce