Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

Italian – Jezik italijanskega poslovnega okolja


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: Italian
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: torek, 24. 5. 2016, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d. o. o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: torek, 24. 5. 2016, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR*pedagoških ur

Vsebina


Seminar je razdeljen na tri dele. V prvem delu bo poudarek na izrazju, značilnem za poslovanje podjetij (podjetnik, podjetništvo, samostojni podjetnik, vrste podjetij itn.) in gospodarskih družb (osebne družbe, kapitalske družbe, organi gospodarskih družb itn.). Drugi del bo namenjen prikazu nekaterih značilnosti italijanske poslovne korespondence v primerjavi z dejansko jezikovno prakso rojenih govorcev iz poslovnega okolja (tujke, trpnik, raba glagolskih paradigem, prvine pogovornega jezika, besedilni povezovalci in vezni elementi). Tretji del se bo osredinil na nekatera odstopanja od trendov v italijanski poslovni korespondenci, kot jih je mogoče ugotoviti iz obsežnega korpusa avtentičnih besedil nerojenih govorcev iz poslovnega okolja (kot so makrostrukturni elementi, prvine za navezovanje na sobesedilo, prvine za izražanje osebnega odnosa do vsebine sporočila).

Predavateljica


Dr. Nives Lenassi

Poklicno pot je začela na Oddelku za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Ljubljani ter jo nadaljevala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je soavtorica štirih učbenikov za poslovni italijanski jezik, ki so izšli na Ekonomski fakulteti: Argomenti d'italiano commerciale, L'italiano per le relazioni commerciali, Affari in italiano in L'italiano nella gestione e comunicazione aziendale. Raziskovalno se posveča predvsem proučevanju različnih jezikovnih in pragmatičnih vidikov italijanske poslovne korespondence in njenemu učinkovitemu poučevanju na univerzitetni stopnji.

 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)