English – Izrekanje in izvrševanje sankcij v slovenščini in angleščini


-


Jezik: English
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 29. 9. 2016, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: četrtek, 29. 9. 2016, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoških ur

Vsebina


Na seminarju o izrekanju in izvrševanju kazenskih sankcij bodo predstavljeni temeljni sistemi odločanja o sankcijah, s poudarkom na slovenskem sistemu in anglo-ameriških različicah. Razlike med sistemi so velike in njihovo poznavanje lahko ključno vpliva na ustreznost prevoda. Terminologija, ki jo bomo obdelali, bo zajemala temeljne pojme iz kazenskega, kazenskega procesnega in kazenskega izvršilnega prava, ki se nanašajo na izrekanje sankcij in njihovo izvrševanje.

Tema je zanimiva, kot so običajno zanimive teme o kaznovanju, poleg tega pa je izjemno aktualna ob razcvetu instrumentov sodelovanja na kazenskopravnem področju med državami članicami EU (glede vzajemnega priznavanja sodb in pogojnih odločb zaradi zagotavljanja nadzorstva nad spremljevalnimi ukrepi in alternativnimi sankcijami, glede vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, glede vzajemnega priznavanja denarnih kazni ipd.).

Predavateljica


Dr. Mojca M. Plesničar

Doc. dr. Mojca M. Plesničar je raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti in predavateljica na več fakultetah Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, med drugim študentom prevajalstva Filozofske fakultete UL predava Prevajanje pravnih besedil. Študirala je na univerzah v Ljubljani in Oxfordu, redno objavlja in sodeluje v mednarodnem znanstvenem prostoru, kjer je angleška terminologija postala lingua franca.

Opomba:
Seminar je bil sprva načrtovan za 27. 9. 2016 in je prestavljen na 29. 9. 2016.

ANGLEŠČINA
Akademija za sodne tolmače
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)
NEMŠKI PRAVNI JEZIK
mag. Marina Einspieler-Siegert
6* 13. 12. 2019 175 EUR apply NEMŠČINA Akademija za sodne tolmače
GOSPODARSKE DRUŽBE V ITALIJI IN SLOVENIJI: PODOBNOSTI IN RAZLIKE
doc. dr. Sandro Paolucci
6* 22. 11. 2019 175 EUR apply ITALIJANŠČINA Akademija za sodne tolmače
PASTI PREVAJANJA V HRVAŠKEM IN SRBSKEM JEZIKU
dr. Božica Kitičić Prunč.
6* 29.11.2019 175,00 EUR apply HRVAŠČINA, SRBŠČINA Akademija za prevajalce
SKRIVNOSTI SLOVNICE KOT POMOČ PRI PREVAJANJU: MED FRANCOŠČINO IN SLOVENŠČINO
prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar
6* 6.12.2019 175,00 EUR apply FRANCOŠČINA  Akademija za prevajalce