Italian – ITALIJANSKI PRAVNI JEZIK: PRAVO IN JEZIK V JAVNI UPRAVI – PREVAJALSKE STRATEGIJE V KONKRETNIH PRIMERIH


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: Italian
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6 pedagoških ur
Velikost skupine: -
Termin: petek, 18. 10. 2013, od 9.30 do 15.30
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: petek, 18. 10. 2013, 9.30
Cena z DDV: 175,00 EUR **Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust. Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust. Študentom in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust. Popusti se med seboj ne seštevajo.

Opis


Seminar sestavljajo trije medsebojno povezani deli – pravni jezik, javno pravo in prevajanje pravnih besedil.
V prvem delu se bomo posvetili pravnemu jeziku na splošno. Poseben poudarek bomo dali italijanskemu pravnemu jeziku in opozorili na nekatere razlike (leksikalne, morfosintaktične, besedilne) med slovenskim in italijanskim pravnim jezikom, ki imajo v praksi pomemben vpliv na odločitve pravnega prevajalca.
V drugem delu se bomo ukvarjali z italijanskim javnim pravom in zlasti pravom javne uprave, pri čemer se bomo posvetili primerjavam (tudi na konkretnih primerih pri prevajanju) med italijanskim in slovenskim pravnim sistemom.
V tretjem delu se bomo ukvarjali s pravnim prevajanjem oziroma prevajanjem pravnega besedila, zlasti iz slovenščine v italijanščino. Nadaljevali bomo z analizo nekaterih pravnih aktov in dokumentov javnega prava ter hkrati predstavili nekatere predloge v zvezi s terminologijo in prevajalskimi strategijami, ki jih lahko uporabimo v konkretnih primerih.

Predavatelj


Sandro Paolucci


Sandro Paolucci je lektor (in doktorand na področju prevodoslovja – prevajanje pravnih besedil) na Oddelku za prevajalstvo na Filozofski fakulteti ter zunanji sodelavec na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava Italijansko pravno terminologijo. Je tudi soavtor treh univerzitetnih učbenikov s področja italijanskega poslovnega jezika (Argomenti di italiano commerciale; L'italiano per le relazioni commerciali; L'italiano nella gestione e comunicazione aziendale), ki jih je izdala Ekonomska fakulteta, ter avtor različnih strokovnih člankov o prevajanju pravnih besedil.

ITALIJANŠČINA
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)