Italian – GOSPODARSKE DRUŽBE V ITALIJI IN SLOVENIJI: PODOBNOSTI IN RAZLIKE


Veris, Stegne 7, 1000 Ljubljana


Jezik: Italian
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: petek, 22. 11. 2019 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris, Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: petek, 22. 11. 2019 9.00
Cena z DDV: 175 EUR* pedagoške ure (1 pedagoška ura je 45 minut)

Popusti:

Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust.

Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust.

Študentom, upokojencem in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

Seminar bo vodil doc. dr. Sandro Paolucci, ki predava prevajanje pravnih in ekonomskih besedil ter pravno prevajanje na FF UL in italijansko pravno terminologijo na PF UL.

Na seminarju bomo govorili o podjetjih in gospodarskih družbah v Italiji. Ukvarjali se bomo tudi s samostojnimi podjetniki, osebnimi družbami in kapitalskimi družbami. Posebej se bomo osredotočili na delniško družbo (d. d.) in družbo z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), kakor sta obravnavani v italijanskem in slovenskem sistemu.

Nato bomo spoznali razlike med italijansko in slovensko ureditvijo gospodarske družbe ter obravnavali ustrezno terminologijo. Preverili bomo uporabo različnih prevajalskih strategij pri prevajanju in tolmačenju besedil s področja gospodarskega prava, za konec pa proučili nekatere konkretne primere iz prakse: ustanovitveno pogodbo, statut družbe, letno poročilo, bilance, zapisnik skupščine delničarjev ali zapisnik družbe.

Z udeležbo na seminarju pridobite potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju.

ITALIJANŠČINA Akademija za sodne tolmače
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)
WORKPLACE SLOVENIAN
Tea Kačar
6* 27. 9. 2019 175 EUR apply SLOVENŠČINA Seminarji in delavnice
TRANSLATING FROM THE PERSPECTIVE OF THE TRANSLATION EDITOR: OPTIMISING THE WORK FLOW AND FINAL PRODUCT
Dean J. DeVos
6* 11. 10. 2019 175 EUR apply ANGLEŠČINA Akademija za sodne tolmače
NEMŠKI PRAVNI JEZIK
mag. Marina Einspieler-Siegert
6* 18. 10. 2019 175 EUR apply NEMŠČINA Akademija za sodne tolmače
ANGLEŠKI PRAVNI JEZIK: GOSPODARSKO IN DEDNO PRAVO TER IZOBRAŽEVANJE
Jasna Uršič
6* 8. 11. 2019 175 EUR apply ANGLEŠČINA Akademija za sodne tolmače
GOSPODARSKE DRUŽBE V ITALIJI IN SLOVENIJI: PODOBNOSTI IN RAZLIKE
doc. dr. Sandro Paolucci
6* 22. 11. 2019 175 EUR apply ITALIJANŠČINA Akademija za sodne tolmače