Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

English – Delavnica iz sodnega prevajanja v angleščino s terminološkimi rešitvami


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: English
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 6. 11. 2014, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d. o. o. , Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: četrtek, 6. 11. 2014, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EURVsebina


Delavnica bo potekala v dveh delih.

1. del (dve šolski uri) bo namenjen terminologiji in besedilom s področja kazenskega prava.
Za uvod bomo preleteli kratek slovensko-angleški glosar osnovnih pravnih izrazov v slovenskem kazenskem postopku, nato pa bomo prešli na prevajanje konkretnih besedil, pri čemer se bomo pri daljših besedilih omejili na ključne dele besedila in osvežitev nekaterih pojmov.
Sodba v kazenski zadevi poskusa velike tatvine – pojmi: sostorilstvo, naklep, prištevnost, kazen, obteževalne okoliščine.

2. del (štiri šolske ure) se bo začel s kratkim teoretičnim uvodom v civilno pravo, ki se deli na materialno in procesno. Spoznali bomo za sodne tolmače najpomembnejša področja civilnega materialnega prava, kot so stvarno, obligacijsko, dedno, družinsko in gospodarsko pravo. Potem bomo na kratko opredelili še civilno procesno pravo, s posebnih poudarkom na pravdnem in nepravdnem postopku ter stečajnem in izvršilnem postopku. Navedli bomo tudi zakone, ki se uporabljajo na področju civilnega prava v Sloveniji, pri čemer bomo predstavili angleške ustreznice vseh ključnih pojmov in zakonov, kar bo olajšalo prevajanje besedil.
Sledila bo delavnica iz prevajanja slovenskih besedil s področja civilnega prava v angleščino:

–    sklep v pravdni zadevi zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve mladoletnega otroka, določitve preživnine in stikov;
–    sodba v pravdni zadevi zaradi plačila;
–    sklep v gospodarskem sporu;
–    sodba v gospodarskem sporu;
–    oklic o začetku stečajnega postopka;
–    sklep o izvršbi;
–    sklep o ustavitvi izvršilnega postopka.

Po končanem seminarju bodo udeleženci dobili prevode vseh obravnavanih besedil v elektronski obliki.

Predavateljica


Breda Negro – Marinič
Leta 1976 je diplomirala iz angleškega in francoskega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1980 je končala še študij nemškega jezika. Od leta 1992 je zaposlena na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, kjer je leta 1996 postala vodja prevajalskega oddelka. Med prevajalskim delom na ministrstvu se je dodobra seznanila s političnim izrazoslovjem, s katerim se je začela še bolj poglobljeno in sistematično ukvarjati po letu 1999 kot honorarna sodelavka oddelka za prevajalstvo na Filozofski fakulteti, kjer vodi modula prevajanje angleških političnih besedil in prevajanje angleških pravnih besedil. Od leta 2002 je tudi predavateljica na podiplomskem študiju za konferenčno tolmačenje. Sama se prav tako ukvarja s tolmačenjem in je bila leta 1995 na dvomesečnem usposabljanju za tolmače pri Evropski komisiji v Bruslju. Je sodna tolmačka za angleški in francoski jezik ter članica Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev.

ANGLEŠČINA
Akademija za sodne tolmače
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)