Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

English – DELAVNICA IZ PREVAJANJA SODNO OVERJENIH BESEDIL – KAZENSKO PRAVO


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: English
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 22. 03. 2012, 9.30 - 15.30
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: 22. 03. 2012, 9.30
Cena z DDV: 200,00 EUR**Za zgodnje prijave (vsaj tri tedne pred izvedbo seminarja) priznamo 5-odstotni popust. Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust. Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust. Študentom in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust. Popusti se med seboj ne seštevajo.


Opis


1. del
Uvodoma bo predavateljica na kratko predstavila novo evropsko Direktivo 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih, opozorila na novelo pravilnika o sodnih tolmačih in ustanovitev sekcije za sodne tolmače v okviru Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije in Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev.


2. del
V drugem delu se bomo seznanili s pojmi slovenskega kazenskega materialnega prava in njihovimi ustreznicami v angleškem jeziku (pojem kaznivega dejanja in storilca, posamezna kazniva dejanja, pojem krivde in kaznivosti, pojem kazenskih sankcij, kazenska odgovornost, krivda, kazni). Vse ustreznice bodo uporabljene v stavkih v slovenski in angleški različici.

3. del
V tem delu bomo spoznali slovenski kazenski postopek: predstavljene bodo glavne faze kazenskega postopka, obravnavane pristojnosti posameznih organov (na primer policije, preiskovalnega sodnika, tožilstva) in preiskovalna dejanja (na primer hišna preiskava, prikriti preiskovalni ukrepi). Predstavitev bo potekala v angleščini, pri čemer bo poseben poudarek na posebnostih procesnopravne terminologije v slovenščini in angleščini.

4. del
Zadnji del bo namenjen delavnici, na kateri bomo obravnavali konkretne primere prevodov različnih pravnih aktov s kazenskopravnega področja. Udeleženci bodo prejeli tudi glosar, sestavljen na podlagi teh dokumentov.


Predavateljici


dr. Katja Šugman Stubbs


Katja Šugman Stubbs (univ. dipl. iur., univ. dipl. psih.) je redna profesorica za kazensko pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se s področjem kazenskega procesnega prava, dokaznega prava in prava EU, pa tudi s kriminologijo in področji, na katerih se prekrivata pravo in psihologija. Je avtorica številnih znanstvenih in poljudnih člankov ter knjig. Na svojem strokovnem polju je veliko je objavljala na angleškem govornem področju, kjer se je tudi pogosto izpopolnjevala. Kot gostujoča predavateljica je predavala na številnih tujih univerzah, kot recimo na Pravnih fakultetah Univerze v Cambridgeu, Poitiersu in Luxembourgu, kjer redno predava kazensko pravo EU.

Povezava na bibliografijo

Breda Negro Marinič

 
Leta 1976 je diplomirala iz angleškega in francoskega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1980 je končala še študij nemškega jezika. Od leta 1992 do leta 2011 je bila zaposlena na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, od leta 1996 kot vodja prevajalskega oddelka. Med prevajalskim delom na ministrstvu se je dodobra seznanila s političnim in pravnim izrazoslovjem, s katerim se je začela še bolj poglobljeno in sistematično ukvarjati po letu 1999 kot zunanja sodelavka oddelka za prevajalstvo na Filozofski fakulteti, kjer je do leta 2010 vodila modula prevajanje angleških političnih besedil in prevajanje angleških pravnih besedil. Od leta 2002 do leta 2008 je bila tudi predavateljica na podiplomskem študiju za konferenčno tolmačenje. Sama se prav tako ukvarja s tolmačenjem, saj je bila leta 1995 na dvomesečnem usposabljanju za tolmače pri Evropski komisiji v Bruslju. Je sodna tolmačka za angleški in francoski jezik, članica Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev ter sekcije za sodne tolmače v okviru DZTPS. Od leta 2011 je upokojena in dela kot samostojna prevajalka in tolmačka.

šifra: A89
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)