French – CIVILNO IN GOSPODARSKO PRAVO V FRANCOŠČINI


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: French
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: petek, 15. 5. 2015, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d. o. o. , Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: petek, 15. 5. 2015, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure

Vsebina


Na seminarju se bomo posvečali prevajanju pravnih besedil s področja civilnega in gospodarskega prava. Predavateljica bo izbrala tipske primere besedil, ki jih bomo skupaj prevajali iz slovenščine v francoščino in obratno. Pri tem bo pravne institute tudi vsebinsko obrazložila, poudarek pa bo na razlikah med slovenskim in francoskim pravnim sistemom.

Udeleženci so vabljeni, da do tri dni pred seminarjem pošljejo predloge in vprašanja, ki jih bo predavateljica kar najbolj upoštevala in vključila v seminar.

Predvidena vsebina seminarja:
1.    sklop (1,5h): Prodajna ali najemna pogodba (glede na želje udeležencev)
2.    sklop (1,5h): Sodba s področja odškodninske odgovornosti
3.    sklop (1,5h): Pogodba o delu (podjemna pogodba)

Predavateljica


Dr. Jerca Kramberger Škerl
je docentka za civilno in gospodarsko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poučuje predmete civilno procesno pravo, mednarodno zasebno pravo in postopek ter francoska pravna terminologija. Dejavna je tudi kot prevajalka in sodna tolmačka za francoski jezik.

FRANCOŠČINA
Akademija za sodne tolmače
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)
WORKSHOP FOR CERTIFIED INTERPRETERS AND TRANSLATORS OF LEGAL TEXTS
mag. Marina Štros Bračko
6* 10.5.2019, 9.00 - 15.00 175,00 EUR apply ANGLEŠČINA Akademija za sodne tolmače
APPLICATION AND MANAGEMENT OF SLOVENIAN TERMINOLOGY
doc. dr. Mateja Jemec Tomazin
6* 15. 5. 2019, 9.00 - 15.00 175,00 EUR apply SLOVENŠČINA
Akademija za sodne tolmače
ZAGATE, RAZUMEVANJE TER FUNKCIJE PRAVNEGA BESEDILA (SLO.-NEM.)
mag. Viktorija Osolnik Kunc
6* 21. 5. 2019, 9.00 - 15.00 175,00 EUR apply NEMŠČINA Akademija za sodne tolmače
TERMINOLOŠKA DELAVNICA - RAČUNOVODSTVO, POROČANJE, PRAVO
Lidija Šega
6* 31. 5. 2019, 9.00 - 15.00 175,00 EUR apply Akademija za sodne tolmače
KAZENSKI POSTOPEK V ITALIJI: RAZLIKE IN PODOBNOSTI S SLOVENSKIM SISTEMOM TER PREVAJALSKE STRATEGIJE
Sandro Paolucci
6 pedagoških ur 7. 6. 2019, 9.00 do 15.00 175,00 EUR * apply ITALIJANŠČINA Akademija za sodne tolamče