Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

English – ANGLEŠKI PRAVNI JEZIK: GOSPODARSKO IN DEDNO PRAVO TER IZOBRAŽEVANJE


Veris, Stegne 7, 1000 Ljubljana


Jezik: English
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: petek, 8. 11. 2018 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris, Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: petek, 8. 11. 2018 9.00
Cena z DDV: 175 EUR* pedagoške ure (1 pedagoška ura je 45 minut)

Popusti:

Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust.

Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust.

Študentom, upokojencem in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

Seminar bo vodila Jasna Uršič, prof. angleškega in nemškega jezika ter od leta 2014 tudi sodna tolmačka za angleški jezik. Namesto v učiteljske vode se je kmalu po zaključku študija na Filozofski fakulteti v Ljubljani podala med prevajalce, med katerimi po več kot 18 letih prevajanja in tolmačenja vztraja še danes. V preteklem študijskem letu je s prvo generacijo slušateljev uspešno zaključila program Strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča in urade v organizaciji FF.
Seminar bo praktično in terminološko naravnan; namenjen je vsem, ki dnevno trete jezikovne orehe in se spoprijemate z izzivi prevajanja v angleščino in iz nje na specifičnih pravnih, upravnih in gospodarskih področjih.
Na seminarju se bomo v treh izvedbenih sklopih najprej lotili izrazov iz gospodarskega prava, pri čemer bomo na podlagi praktičnih primerov in s kratkim teoretičnim orisom poskušali potegniti vzporednice med slovenskim pravnim sistemom in anglosaškim sistemom Združenega kraljestva, ki uporablja common law. Pri tem se bomo dotaknili tudi samih poimenovanj gospodarskih družb v ZK, nato pa skočili še na celino in pojasnili evropsko družbo (Societas Europea – SE). Še eno področje, ki je pri delu sodnega tolmača vse bolj aktualno, so zapuščine, zato bomo v drugem izvedbenem sklopu predstavili posebnosti izrazov, ki se predvsem v ZK pogosto uporabljajo v tovrstnih nepravdnih postopkih. Tretji sklop bo posvečen izobraževanju s poudarkom na priznavanju kvalifikacij. Predstavljeno bo slovensko ogrodje kvalifikacij, ki je lahko dobra opora prevajalcu tudi pri prenosu pomena pridobljenih strokovnih in znanstvenih nazivov.
Delavnica bo temeljila na primerih iz dejanske dolgoletne prakse prevajalke, udeleženci pa bodo lahko dejavno sodelovali in pri posameznih primerih iskali najboljše odgovore na prevajalska vprašanja.

Z udeležbo na seminarju pridobite potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju.

ANGLEŠČINA Akademija za sodne tolmače
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)