Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

- – AKTUALNI IZZIVI NA PODROČJU PISNEGA IN USTNEGA PREVAJANJA PRAVNIH ZADEV IZ SLO. V SRB., HR. IN BOS. TER OBRATNO


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: -
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 16. 11. 2017, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: četrtek, 16. 11. 2017, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure (1 pedagoška ura je 45 minut)

Popusti:


  • Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust.
  • Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust.
  • Študentom, upokojencem in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust. 
Popusti se med seboj ne seštevajo.

Vsebina


Ciljna skupina: sodni tolmači, prevajalci, osebe, ki se pripravljajo na strokovni izpit za sodnega tolmača

I. VSEBINSKI SKLOP – Ustno prevajanje v pravnih zadevah
V tem delu bodo predstavljene vrste ustnega prevajanja: konsekutivno, simultano in šepetano tolmačenje. Podrobno bo obravnavano ustno prevajanje na sodiščih v različnih vrstah postopkov (preiskovalni, kazenski in pravdni postopek, delovnopravni, socialni in družinski spori). Poudarek bo na številnih izzivih, s katerimi se sodni tolmač pri tovrstnem tolmačenju sooča, zlasti pri občutljivih zadevah. Predstavljana bosta tudi prevajanje na videokonferencah ter priprava sodnega tolmača za natančno in hitro prevajanje. Poleg navedenega bo obravnavano tudi ustno prevajanje pri notarjih, na različnih tematskih konferencah, simpozijih, sklenitvah zakonske zveze in pri sklepanju različnih vrst pogodb. Udeleženci bodo prejeli napotke za uspešno prevajanje na navedenih dogodkih in bodo opozorjeni na bistvene elemente, ki predstavljajo ključ do uspeha.

II. VSEBINSKI SKLOP – Bistvene pravnoterminološke razlike med srbščino, hrvaščino in bosanščino na področju pisnih prevodov
Zelo pomemben vsebinski sklop predvsem za vse tiste, ki velikokrat pisno prevajajo pravna besedila. V tem delu bodo predstavljene bistvene terminološke razlike med pogosto uporabljenimi pravnimi termini v srbščini, hrvaščini in bosanščini. Pozornost bo na obsežnih pravnih besedilih, ki jih je treba čim hitreje kakovostno in strokovno prevesti (nujna naročila sodišča, odvetnikov itn.). Odgovarjali bomo na dileme, ki se pojavijo med prevajanjem tovrstnih besedil. Udeleženci bodo prejeli seznam pogostih pravnoterminoloških razlik.

III. VSEBINSKI SKLOP – Etični kodeks sodnih tolmačev
Čeprav enotni etični kodeks sodnih tolmačev še vedno ne obstaja, je za delovanje sodnih tolmačev nujno potreben. Predstavljena bodo pravila obnašanja sodnih tolmačev na sodišču, pomembnih sestankih in konferencah, pri notarjih ter neposrednem stiku z drugimi strankami. Poleg navedenega bo pozornost posvečena pomanjkljivi zakonodaji, ki se nanaša na sodne tolmače. V zvezi z navedenim bodo predstavljeni predlogi nekaterih izboljšav oziroma interpretacij relevantnih členov Zakona o sodiščih, Pravilnika o sodnih tolmačih in drugih procesnih predpisov. Ta del bo namenjen izmenjavi izkušenj med udeleženci.

IV. VSEBINSKI SKLOP – Predstavitev različnih vrst pravnih besedil
V tem vsebinskem delu bodo predstavljene različne vrste pravnih besedil, kot so sklepi in sodbe s področja kazenskega, civilnega in delovnega prava, odločbe s področja upravnih postopkov, obtožnice, tožbe, pritožbe, odredbe sodišč, različne vrste pogodb in podobno. Poudarek bo na načinu prevajanja členov zakona oziroma različnih predpisov (uredb, pravilnikov, odredb). Predstavljeni bodo različni vzorci navedenih dokumentov v vseh štirih jezikih. Ta del je namenjen aktivnemu sodelovanju vseh udeležencev, vajam in vprašanjem, s katerimi se sodni tolmači in prevajalci soočajo pri prevajanju tovrstnih dokumentov. Namen je udeležence spodbuditi k pripravi kakovostnih prevodov.

Predavateljica


dr. Anida Sarajlić


Dr. Anida Sarajlić, rojena v Bosni in Hercegovini, je končala šolanje in študij prava v Sloveniji. Leta 2009 je magistrirala na Pravni fakulteti v Ljubljani s področja mednarodnih odnosov. Leta 2011 je uspešno opravila pravniški državni izpit. Istega leta je doktorirala na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici s področja mednarodnega prava. Zaradi problematike, ki jo je obravnavala v magistrski in doktorski nalogi, je pridobila znanje s področja državne ureditve v državah nekdanje Jugoslavije. Od leta 2007 je zaposlena na Ministrstvu RS za izobraževanje, znanost in šport, kjer sodeluje pri pripravi predpisov. Je članica delovnih skupin, ki obravnavajo teme s področja človekovih pravic. Ima več kot 10 let izkušenj s prevajanjem različnih besedil iz slovenskega v bosanski, srbski in hrvaški jezik ter obratno. Od leta 2009 je tudi sodna tolmačka za bosanski, srbski in hrvaški jezik. Prevaja različna pravna besedila, kot so sodbe, odločbe, členi zakonov, pogodbe, notarski zapisi itn. Ima večletne izkušnje s prevajanjem na narokih in glavnih obravnavah na sodiščih. Trenutno pripravlja prvi primerjalni slovensko-srbsko-hrvaško-bosanski slovar pravne terminologije.


SRB/HR/BOS Akademija za sodne tolmače
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)